Weet je zeker dat je ons wil verlaten?!

Waarom zou je opzeggen?

Goedkoper dan je denkt!

Wist je dat politieambtenaren hun vakbondscontributie één keer per jaar fiscaal kunnen laten verrekenen bij de bepaling van hun nettoloon. Het betaalde bedrag wordt dan van het brutoloon afgetrokken, waardoor je die maand minder loonbelasting en sociale premies hoeft te betalen. Indirect krijg je daardoor 40 tot 50 procent van de betaalde NPB-contributie terug.

Voordelig voor gepensioneerden

Als je (vervroegd) met pensioen gaat kom je in aanmerking voor het minimumtarief van € 7,75 per maand. Voor dat lage tarief heb je wel recht op alle voordelen van het lidmaatschap. Je moet het wel even zelf bij ons melden, dan passen wij het voor je aan.

Wisselen van baan?

Verlaat je de politie voor een andere baan? Wij kunnen je overschrijven naar een andere FNV-bond. Je neemt dan je lidmaatschapsjaren gewoon mee!

Toch opzeggen?

Wil je, ondanks deze voordelen, toch je lidmaatschap opzeggen? Dat kan schriftelijk door een mail te sturen naar la@politiebond.nl. Vermeld hierin je lidnummer, naam, adresgegevens en je reden van opzegging. 

Let op: we sturen je altijd een ontvangstbevestiging. Heb je die niet gekregen, dan heeft je opzegging ons dus niet bereikt.

Dat is belangrijk, want voor opzeggingen is een termijn van één volledige kalendermaand van kracht. Komt je opzegging bijvoorbeeld op 5 april bij ons binnen, dan wordt je lidmaatschap dus per 1 juni beëindigd.

Deze opzegtermijn geldt ook als je de politie verlaat voor een andere baan of omdat je met (vervroegd) pensioen gaat. In beide gevallen komt je lidmaatschap dus niet automatisch per direct te vervallen.