Politie-cao 2024/2025

Onderhandelaarsakkoord

Op vrijdag 17 november bereikten de onderhandelaars van de politiebonden en de werkgever (demissionair minister van Justitie en Veiligheid Yesilgoz en korpschef Van Essen) een akkoord over een nieuwe politie-cao.
Dit afsprakenpakket loopt van 1 juli 2024 tot 1 december 2025 en voorziet in een stijging van de politiesalarissen met gemiddeld 9,5 procent.

Daaraan voorafgaand stijgen de politiesalarissen op basis van de nog lopende cao vanaf 1 januari 2024 eerst nog met 2 procent. Aanvullend is nu bovendien afgesproken dat politiewerkers in actieve dienst van januari tot en met juni 2024 maandelijks een extra eenmalig bedrag van € 200 uitbetaald krijgen.
Dat is als het ware een tijdelijke extra koopkrachtmaatregel in de aanloop naar de nieuwe structurele loonsverhogingen vanaf 1 juli volgend jaar.

Op donderdag 23 november zijn de bonden begonnen het onderhandelaarsakkoord met een positief advies aan hun achterban voor te leggen tijdens fysieke en digitale ledenbijeenkomsten.

Zoals bij de NPB gebruikelijk nemen de ledenvertegenwoordigers in de bondsraad het definitieve besluit over het instemmen met het onderhandelaarsakkoord. Dat zal medio december gebeuren. Een landelijke digitale ledenraadpleging zal dit keer niet worden gehouden.