NPB/DAS-vakantietip 2: buitenlandse verkeersboetes

Valt er na je vakantie in het buitenland een verkeersboete op de mat? Dan kun je die anno 2017 het beste maar gewoon betalen. Dankzij internationale afspraken krijg je anders te maken met het Centraal Justitieel Incassobureau, dat wil zeggen: met verhogingen en uiteindelijk met de deurwaarder. Lees meer op www.das.nl/npb.

Bij DAS kunnen NPB-leden zichzelf en hun gezinsleden uiterst voordelig aanvullend verzekeren van eersteklas rechtshulp bij privé-problemen. Profiteer nu van deze exclusieve aanbieding!

Waterpolitie verscherpt actie tegen onderbezetting

Na ruim vijftig dagen actievoeren door de Waterpolitie is het conflict met de werkgever over de personeelsbezetting een nieuwe fase ingegaan. De vakbonden ACP, NPB en ANPV hebben de collega’s opgeroepen vanaf 12.00 uur vanmiddag over te gaan op een scherpere actie. De Waterpolitie gaat de komende maand wel weer varen, maar zal bij geconstateerde overtredingen volstaan met het uitdelen van waarschuwingen in plaats van bekeuringen.

Hoe zat het ook alweer met het Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) bij de politie?

Tot 2001 moesten executieve politieambtenaren verplicht vanaf 60 jaar stoppen met werken; ze gingen dan met Functioneel Leeftijds Ontslag (FLO). Dat betekende vijf jaar lang – tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd van 65 jaar – een uitkering van 80 procent van hun laatstverdiende salaris, door de werkgever betaald.

Waarom heeft de brandweer nog wel een FLO en de politie niet?

Ik vrees dat hier sprake is van een misverstand. Bij de brandweer is het Functioneel Leeftijdsontslag weliswaar vijf jaar langer blijven bestaan dan bij de politie, maar met ingang van 1 januari 2006 is deze voorziening ook in die overheidssector afgeschaft.

Extra NPB-bijeenkomst TTW-beleid/de RAAF

De NPB-afdeling Amsterdam houdt op vrijdag 4 augustus een extra informatiebijeenkomst voor collega’s die al minstens een jaar ‘tijdelijk’ een andere functie waarnemen en graag in die functie benoemd willen worden.

Q&A aanpassing pensioenregeling ABP

De gezamenlijke ambtenarenbonden hebben met de gezamenlijke overheidswerkgevers onderhandeld over het aanpassen van de pensioenregeling voor ambtenaren vanaf 1 januari 2018. Die onderhandelingen hebben een voorlopig akkoord opgeleverd, waarover de  afzonderlijke ambtenarenbonden tot 1 augustus hun mening kunnen geven. Voor de NPB gebeurt dat door de vertegenwoordigers van de leden in de bondsraad, zeg maar het parlement van de NPB.

SP-enquête: werkt de Nationale Politie?

Bijna vijf jaar na de lancering gaat de Tweede Kamer dit najaar met de regering bespreken hoe goed de Nationale Politie functioneert en presteert. In de aanloop naar die debatten is de SP benieuwd naar de ervaringen van de politiemedewerkers.

Doe ook mee aan hun digitale enquête en draag jouw steentje bij aan de politieke discussie over hoe het verder moet met de Nationale Politie. Je krijgt de vragenlijst in beeld door HIER te klikken.

Bondsraad NPB buigt zich over aanpassingen ABP-pensioenregeling

Moet de NPB instemmen met de aanpassingen van de ABP-pensioenregeling waarover de onderhandelaars van het pensioenfonds, de overheidswerkgevers en de ambtenarenbonden op 6 juli een akkoord hebben bereikt? Komende week zal die knoop worden doorgehakt door de vertegenwoordigers van de NPB-leden in de bondsraad. NPB-voorzitter Jan Struijs: ‘En dat zal knarsetandend gebeuren, want iedereen weet dat de afgesproken aanpassingen voor een groot deel het gevolg zijn van politieke druk, uitgeoefend via fiscale dwangmaatregelen.’

Jubilarissenbijeenkomst NPB-afdeling Politieacademie

Op  woensdag 7 juni 2017 zette de NPB-afdeling Politieacademie haar jubilarissen in het zonnetje in Huis ’t Velde te Warnsveld. Na de openingswoorden van afdelingsvoorzitter Ron in ’t Veld werden de aanwezigen uitgenodigd om te vertellen waarom ze ooit tot de bond waren toegetreden. Dat leverde leuke verhalen op over de manier waarop in het verleden nieuwe NPB’ers werden geworven.

Bonden stellen besluit invoering LFU uit

De politiebonden willen niet voorbijgaan aan de zorgen van collega’s - zoals geuit tijdens een rondgang over de regeling Levensfase-uren (LFU) en daaropvolgende ledenpeiling - over een gebrek aan ouderenbeleid, de zware onderbezetting en alsmaar oplopende werkdruk. Daarom stellen de bonden een besluit over invoering van de LFU voorlopig uit. Eerst moet samen met de werkgever, onder andere tijdens de komende CAO-onderhandelingen, worden gekeken naar een oplossing voor genoemde problemen die losstaan van de LFU.

Pagina's