21 september 2018

Zijn de eenmalige bedragen genoeg om 6 maanden geen loonstijging te compenseren?

We hebben het dan over het compenseren van de salarisverhoging van 3 procent die vanaf 1 juli 2018 van kracht wordt.

  • Nemen we het maximumbedrag in schaal 6, dan betekent dat een salarisstijging van € 88 per maand. Over de eerste zes maanden van 2018 kom je dan op € 527.
  • Nemen we het maximumbedrag in schaal 7, dan is de salarisstijging € 95,23 per maand. Over de eerste zes maanden van 2018: € 571.
  • Nemen we het maximumbedrag in schaal 8, dan is de salarisstijging € 105,80 per maand. Over de eerste zes maanden van 2018: € 635.

Politiemedewerkers met een inkomen tussen € 20.143 en € 68.507 houden van een eenmalige uitkering van € 400 een bedrag van € 237 netto over. In eerste instantie is de werkgever verplicht is het hogere belastingtarief voor bijzondere beloningen toe te passen. In tweede instantie wordt te veel betaalde belasting het jaar daarop door de Belastingdienst verrekend bij het vaststellen van het bedrag dat je aan inkomstenbelasting verschuldigd bent. Het is daarom van belang jaarlijks aangifte te doen.

Van twee keer dit bedrag houd je dus € 474 netto over. Dat is inderdaad niet genoeg om zes maanden loonsverhoging met 3 procent in 2018 helemaal te compenseren, maar je komt toch een heel eind.

  • Schaal 6: compensatie van 90 procent
  • Schaal 7: compensatie van 83 procent
  • Schaal 8: compensatie van 75 procent

Voor alle duidelijkheid: de onderhandelaars van de bonden hebben de eenmalige uitkeringen niet per se afgesproken als compensatie voor het ingaan van de structurele (blijvende) loonsverhoging vanaf 1 juli. (Maar als je het zo wilt zien, geldt dus bovenstaande berekening.) De keuze voor de datum van 1 juli in plaats van 1 januari komt voort uit het totale onderhandelingsproces. Als je liever 1 januari had gehad, was bij het uiteindelijk in elkaar zetten van de financiele puzzel dus of de blijvende loonsverhoging lager uitgevallen of je had op een ander punt moeten inleveren.

Meer over:
CAO