Adviesorgaan NPB 50+

Het adviesorgaan 50+, ook wel bekend als de seniorenraad, heeft tot taak het hoofdbestuur van de NPB gevraagd en ongevraagd te adviseren over alles wat hun doelgroep aangaat. NPB 50+ bestaat uit twee werkgroepen die hun bestuur delen, te weten de werkgroep 50+, bestaande uit leden tussen de 50 en 60 jaar en de werkgroep postactieven, bestaande uit leden die niet meer werken of met (pre)pensioen zijn.

 

De werkgroep 50+

Voor de werkgroep 50+ heeft het onderwerp 'Ontwikkelingsgericht Personeelsbeleid' de hoogste prioriteit. De werkgroep vindt het heel belangrijk dat binnen de korpsen een beleid gevoerd wordt dat rekening houdt met de leeftijd van collega's. De organisatie moet zich realiseren dat de belastbaarheid afneemt naarmate mensen ouder worden. Je kunt van een oudere politieambtenaar niet verwachten dat die met dezelfde snelheid een achtervolging inzet als zijn jonge collega van 20. Iedereen heeft zijn kwaliteiten en daar moet meer naar gekeken worden. Een oudere collega heeft een enorme kennis en ervaring opgebouwd, waar jonge collega's veel van kunnen leren. Daar zouden korpsen meer gebruik van moeten maken.

Doelen waar de werkgroep 50+ zich hard voor maakt:

 • Een functiegerichte beroepsvaardighedentraining (IBT);
 • Een vloeiende afbouw van werktijd;
 • Vijftigplussers niet (of aanzienlijk minder) inzetten voor nachtdiensten;
 • Oudere collega's geen piket meer laten draaien;
 • Een stimulerend personeelsbeleid voor ouderen;
 • Behoud van de mogelijkheid tot prepensionering;
 • Het doen van onderzoek onder de doelgroep;
 • De mogelijkheid om één functiestap terug te kunnen doen met behoud van de rechtspositie (zogenaamd demotiebeleid).

De werkgroep postactieven

De postactieven behartigen de belangen van collega's die niet meer werken. Zij houden zich bezig met:

 • De ontwikkeling van diverse premies, waaronder de pensioenpremies;
 • De indexering van de pensioenen;
 • De uitkeringen ingevolge de Nabestaandenwet;
 • De ziektekostenverzekering;
 • Collega's met een WAO/WGA/WIA-status betrekken bij het advieswerk;
 • Prepensionering in het algemeen;
 • Het doen van onderzoek onder de doelgroep.

NPB 50+ organiseert regelmatig themabijeenkomsten over actuele onderwerpen en discussies. Houdt u voor gegevens daarover deze website en het bondsblad in de gaten!

Contact

Postbus 68
t.a.v. NPB 50+
3440 AB Woerden
Klik hier om te e-mailen met NPB 50+!