NPB AT

Het adviesorgaan NPB AT zet zich in voor alle collega's die niet tot de executieve collega's gerekend worden. Zolang er belangrijk onderscheid wordt gemaakt en het accent vaak op de executieven ligt, is er het belang van een adviesorgaan dat hier juist extra aandacht aan besteed. Voor de ATH-collega's liggen er ook veel kansen en een verantwoordelijkheid om ook mee te willen praten hierover. Juist omdat ATH-ers vaak onzichtbaar op de achtergrond opereren.

Het adviesorgaan NPB AT juist nu van belang. Er zijn momenteel belangrijke zaken aan de orde die de belangen van het administratief, technisch en huishoudelijk personeel aangaan. De vorming naar een Nationale Politie zal met name voor de collega's in de ondersteuning een grote impact hebben. Hier kunnen de meest ingrijpende veranderingen verwacht worden.

En in economisch zware tijden wil men wel eens voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Meer ruimte voor professionaliteit van de ATH-ers past goed in de ambitie om tot een slagvaardige nieuwe politie-organisatie te komen. Dat vraagt dat alle partijen hiervoor verantwoordelijkheid dragen.

Het adviesorgaan neemt verantwoordelijkheid door gevraagd en ongevraagd aan deze adviesrol invulling te geven.

Een goed contact met de achterban helpt om deze adviesrol goed te kunnen vervullen. Heb je zorgen die dit specifieke onderscheid betreffen, of zie je kansen om dit onderscheid te slechten, laat het ons weten!

Postadres

Postbus 68
t.a.v. adviesorgaan NPB AT
3440 AB WOERDEN
Klik hier om te e-mailen met NPB AT!