NPB Inclusief

De NPB streeft naar een politie die verschillen tussen mensen respecteert en in al haar geledingen een redelijke afspiegeling is van de samenleving – herkenbaar voor vrouwen, etnische minderheden, homoseksuelen m/v en andersvaliden, maar ook voor jongeren, ouderen en collega’s in een administratieve of technische functie. Verschillen tussen mensen moeten volgens de NPB worden gerespecteerd. Sterker nog, op de werkvloer zijn juist deze verschillen van grote meerwaarde en bevorderlijk voor het plezier in het werk!

 

De NPB heeft zeven adviesorganen:
• NPB AT, voor politiecollega’s in administratief en/ of technische functies;
• NPB Andersvaliden, voor politiecollega’s met een structurele functionele beperking (handicap);
• NPB Color, voor allochtone politiecollega’s;
• NPB Gay, voor lesbische, homoseksuele, biseksuele en transseksuele politiecollega’s;
• NPB Jong, voor jonge politiecollega's die in opleiding zitten of relatief gezien nog maar kort binnen de politie werkzaam zijn;
• NPB Senior, voor politiecollega’s vanaf 50 jaar, in actieve dienst of met (pre)pensioen;
• NPB Vrouw, voor vrouwelijke politiecollega’s.

Deze adviesorganen adviseren het hoofdbestuur van de NPB gevraagd en ongevraagd over specifieke vraagstukken.

De krachten van deze adviesorganen worden gebundeld in een overkoepelende platform: NPB Inclusief.
NPB Inclusief verwijst enerzijds naar het begrip inclusiviteit: het insluiten van mensen in sociale verbanden, het erbij horen. En dat is precies wat NPB Inclusief wil zeggen: iedere collega binnen de Nederlandse politie hoort er bij! Of je nu een collega in een ondersteunende functie bent, grijze haren hebt of juist nog niet, je bed liever deelt met iemand van hetzelfde geslacht of wat dan ook: je hoort er gewoon bij! Tegelijkertijd staat de naam NPB Inclusief symbool voor de samenwerking tussen de adviesorganen.


Sociale veiligheid

NPB Inclusief pakt gezamenlijke struikelblokken en/of discussiepunten aan en bevordert het onderling delen van kennis en ervaring. Het doel is een bijdrage te leveren aan de sociale veiligheid binnen de politieorganisatie. Dus weg met het onbegrip en intolerantie richting collega’s die anders zijn en volop ruimte en respect voor elkaars verschillen! Alleen zo schep je een werkklimaat waarin iedereen zich veilig voelt. Dat wil zeggen een werkplek (en daarbuiten) waar iedereen zichzelf kan zijn - ongeacht leeftijd, gezondheid, geslacht, seksuele geaardheid, etnische herkomst etc. –  zonder flauwe opmerkingen en/ of pestgedrag van collega’s en leidinggevenden.

De Nationale Politie is de afgelopen maanden druk geweest met het aanbrengen van de nieuwe structuur, de zogenoemde harkjes. Aandacht voor de “gewenste” cultuur en omgangsvormen lijken van latere zorg. Helaas zijn er veel negatieve geluiden over de oude gedragspatronen en normen/ waarden. Deze lijken te zijn verankerd in de huidige cultuur en zorgen ervoor dat ‘andersdenkenden’ binnen de huidige organisatie zich niet altijd veilig voelen. NPB Inclusief vraagt hier aandacht voor. Enerzijds door het gesprek hierover met het hoofdbestuur van de NPB aan te gaan en hen hierover te adviseren. Anderzijds door specifieke campagnes.

Oneliners als medium

NPB Inclusief heeft verschillende signalen ontvangen dat er op verschillende plekken, weinig tot geen aandacht is voor het werkklimaat en omgangsvormen.
NPB Inclusief wil echter dat dit onderwerp van gesprek blijft. Niet alleen tijdens de verschillende formele overlegvormen, maar ook bij de koffieautomaat of tijdens de rookpauze. Want op welke functie je ook werkzaam hebt, hoeveel strepen je op je schouders hebt, iedereen heeft een rol en invloed. En om dit bewustzijn te vergroten, maakt NPB Inclusief oneliners. Onliners die grappig, herkenbaar en kritisch zijn. Oneliners die je (werk)omgeving nieuwsgierig maken en uitnodigen tot debat.

Contact

Wil je ons helpen om bovenstaande idealen te verwezenlijken? Word je zelf geconfronteerd met een onveilig werkklimaat? Of heb je een leuk idee voor een oneliner?
Wil je om wat voor reden dan ook, contact met NPB Inclusief, dan kun je ons mailen via [email protected]

Wij staan voor je klaar! Samen Sterk met NPB Inclusief