Rechtshulp van de NPB

De NPB is voortdurend in actie om individuele leden te helpen met het oplossen van problemen op het gebied van werk en inkomen. Gemiddeld heeft de NPB op elk moment zo’n duizend zaken in behandeling van collega’s die in conflict zijn geraakt met de werkgever – over hun beloning, werktijden of verlofrechten, een beoordeling, een  disciplinaire straf, de gevolgen van een dienstongeval,  seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag enzovoort.

 

De NPB is de enige politiebond die een landelijk team van vijftien zaakwaarnemers, juristen en advocaten in dienst heeft. Daarnaast is in de korpsen een netwerk van door de NPB opgeleide kaderleden actief, net als het landelijk team gespecialiseerd in politieambtenarenzaken. Het resultaat is een rechtshulp van ongeëvenaarde kwaliteit: deskundig, initiatiefrijk, ambitieus en meer dan eens grensverleggend.

De rechtshulp van de NPB kent geen beperkingen die je bij andere  rechtsbijstandverzekeringen wel aantreft, zoals de acceptatie van slechts één probleem per jaar of een limiet aan het aan tal uren dat de behandeling van een zaak mag kosten.

Van een eenvoudig advies tot een ingewikkeld probleem: bij de NPB word je goed geholpen. En dat geldt niet alleen bij arbeidsconflicten!