Rechtshulp bij conflicten op het gebied van werk en inkomen

Een verstandige politiewerknemer zorgt ervoor dat hij op rechtspositioneel gebied verzekerd is van eersteklas advies, bemiddeling en – mocht een probleem met de werkgever echt helemaal uit de hand lopen – juridische vertegenwoordiging.

De Nederlandse Politiebond heeft zijn leden op dat gebied een hoogwaardige dienstverlening te bieden. Als oudste EN grootste politiebond van Nederland kan de NPB bij zijn individuele belangenbehartiging niet alleen een team van professionele zaakwaarnemers/juristen inzetten, maar ook gebruikmaken van een netwerk van honderden kaderleden binnen de korpsen. Dat geeft ons extra mogelijkheden om met betrokken en effectief maatwerk voor de belangen van individuele leden op te komen.

Bemiddeling of bezwaar

Meldt een NPB-lid een probleem met zijn werkgever aan – hetzij bij de afdeling IBB op het hoofdkantoor, hetzij bij een kaderlid – dan wordt eerst gekeken wat de bond kan bereiken door bemiddeling of door het aanspannen van een interne bezwarenprocedure.

Beroepsprocedure

Lukt het niet om de werkgever langs deze weg tot een (acceptabele) oplossing te bewegen, dan komt het dossier in handen van een NPB-jurist of-advocaat. Die maakt een professionele inschatting van de kans op een gunstige uitkomst als de zaak aan de rechter wordt voorgelegd. Is er volgens de jurist of advocaat voldoende kans op succes, dan start hij namens en in nauw overleg met het NPB-lid een beroepsprocedure.