Individuele Belangenbehartiging (IBB)

NPB-leden kunnen op meerdere manieren bij de bond aankloppen voor informatie, bemiddeling of juridische bijstand. Ten eerste kunnen ze contact opnemen met de landelijke afdeling Individuele Belangenbehartiging (IBB) op het NPB-hoofdkantoor in Utrecht.

 

De medewerkers van deze afdeling zijn fulltime beschikbaar voor een professionele opvang van alle vragen en aanvragen. Mocht het nodig zijn, dan wordt voor de afhandeling van een zaak het eigen juristen- en advocatenteam van de NPB ingeschakeld; dat werkt eveneens vanuit het NPB-hoofdkantoor in Utrecht.

Kaderleden

NPB-leden kunnen ook via hun afdeling bij de bond aankloppen voor informatie, bemiddeling of rechtshulp. Deze afdelingen worden bestuurd door kaderleden: politiecollega’s die door de bond zijn opgeleid tot volwaardige vakbondsvertegenwoordigers annex belangenbehartigers en die door de werkgever ook als zodanig worden erkend.

Naast een zorgvuldig op peil gehouden deskundigheid beschikken onze IB-ers veelal over een uitgebreid netwerk en zijn ze als geen ander op de hoogte van de specifieke omstandigheden binnen een eenheid of organisatie. Daardoor kunnen ze als belangenbehartigers zeer effectief maatwerk leveren – al direct vanaf het ontstaan van bepaalde fricties.

Contact maken

De afdeling IBB op het NPB-hoofdkantoor in Utrecht is 24 uur per dag rechtstreeks telefonisch bereikbaar via 085 - 89 00 430. Schriftelijk vragen stellen kan per e-mail en via Postbus 9124, 3506 GC Utrecht. 

Het aankaarten van een rechtspositionele vraag of probleem bij de individuele belangenbehartigers van de NPB binnen uw eigen politie-eenheid of -organisatie kunt u het beste doen via de collega die de IBB-coördinatie voor zijn rekening neemt. Een overzicht van deze collega's en hun contactgegevens krijgt u in beeld door HIER TE KLIKKEN.

Voorwaarden

BELANGRIJK: De NPB neemt alleen zaken in behandeling die zijn ontstaan nadat iemand NPB-lid is geworden. Ook geldt als voorwaarde dat een lid op het moment dat de zaak gaat spelen aan zijn (contributie)verplichtingen moet hebben voldaan. Zorg dat u tijdig contact opneemt met de NPB; als een conflict pas in een zeer laat stadium wordt aangemeld, behoudt de bond zich het recht voor de zaak niet in behandeling te nemen.