Ereleden van de NPB

 
Leden van de NPB kunnen op voordracht van het hoofdbestuur door het congres tot erelid worden benoemd vanwege hun buitengewone verdiensten voor de bond. De afgelopen twintig jaar is dat met vijf leden gebeurd.
 
1. Joop de Jager (1996)
 
2. Jan Eringaard (2005)
 
 
4. Flip Raad (2011, overleden in 2012)