Wat is het oordeel van de NPB over de nieuwe spelregels bij het collectief opbouwen van een werknemerspensioen?

Al met al steunt de NPB de praktische uitwerking van de principe-afspraken. Op basis van de nieuwe spelregels is het mogelijk om over te gaan naar een nieuw collectief pensioenstelsel dat nog steeds is geschoeid op solidariteit.

Daarbij is het principiële uitgangspunt dat de behaalde rendementen en de solidariteitsreserve zo moeten worden verdeeld dat pech- en gelukgeneraties worden voorkomen. Iets dat met de huidige spelregels helaas ondoenlijk is gebleken.

De bonden blijven ook bij de verdere uitwerking aan tafel zitten. Dat geeft de NPB het vertrouwen dat de zorgvuldigheid goed bewaakt wordt. Duiken er onderweg knelpunten voor bepaalde groepen werknemers op, dan zullen die in het overleg tussen de werkgevers en de bonden opgelost moeten worden.