Waarover zijn de onderhandelaars van de bonden, de werkgevers en de overheid het op vrijdag 12 juni eens geworden?

Op vrijdag 12 juni zijn de onderhandelaars van de bonden, de werkgevers en de overheid het eens geworden over nieuwe spelregels bij het collectief opbouwen van werknemerspensioen. Daarmee is handen en voeten gegeven aan een belangrijke principe-afspraak uit het landelijk pensioenakkoord van 5 juni vorig jaar: vernieuwing van het huidige pensioenstelsel.