Ledenadministratie

 

De afdeling ledenadministratie van de NPB is RECHTSTREEKS te bereiken

Per telefoon
(0348) 707 432

Per post
Postbus 68
3440 AB Woerden

Via e-mail

Klik hier om een adreswijziging door te geven

Klik hier om een e-mail te sturen naar de ledenadministratie

Klik hier om uw lidmaatschap op te zeggen

NPB-leden worden vriendelijk verzocht de ledenadministratie TIJDIG te informeren over

  • Veranderingen in persoonsgegevens (naam, adres);
  • Het in dienst treden bij een ander politiekorps; wij zorgen er dan voor dat de inning van de NPB-contributie tijdig wordt overgenomen door uw nieuwe werkgever;
  • Het uit dienst treden bij de politie om elders te gaan werken. Anders dan vaak gedacht wordt, komt het NPB-lidmaatschap daardoor niet automatisch te vervallen. Ook in dit geval geldt de NPB-opzegtermijn van twee volle maanden, tenzij u het vakbondslidmaatschap aansluitend bij een andere FNV-bond wenst voort te zetten. Dat moet dan echter wel tijdig worden aangemeld;
  • Het begin van uw nonactiviteitsverlof op basis van de Tijdelijke Ouderenregeling (TOR); uw NPB-contributie wordt dan gereduceerd tot € 7,25 per maand;
  • Uw Functioneel Leeftijdsontslag (FLO); uw NPB-contributie wordt dan gereduceerd tot € 7,25 per maand.


Uiteraard kunt u ook altijd bij de afdeling LA terecht voor het melden van administratieve fouten of problemen, zoals een onjuistheid op uw ledenpas of het niet ontvangen van het bondsblad.