NPB-ledenpeiling over verlofspaarplan LFU

Moet de NPB akkoord gaan met de Regeling levensfase-uren (LFU) die de onderhandelaars van de werkgever en de bonden zijn overeengekomen? Daarover kunnen NPB-leden tot en met zondag 28 mei hun mening geven door HIER te klikken.

 

De uitkomsten van de digitale achterbanpeiling zullen op dinsdag 6 juni besproken worden door de vertegenwoordigers van de NPB-leden in de bondsraad. NPB-voorzitter Jan Struijs: ‘De bondsraad heeft zoals altijd het laatste woord en neemt het officiële besluit. Daarbij wordt natuurlijk rekening gehouden met het oordeel van de leden volgens de digitale peiling, zeker als daar veel collega’s aan hebben meegedaan en hun samenstelling representatief kan worden genoemd voor de NPB-achterban. Ik roep iedereen dan ook op mee te doen en zijn stem te laten gelden.’  

Overleg met andere bonden

Na 6 juni zal de NPB weer in overleg treden met de andere drie politiebonden, die in mei ook ieder voor zich digitale ledenraadplegingen houden. Bekeken zal dan worden of de genomen besluiten het mogelijk maken een gezamenlijk standpunt over de Regeling LFU aan de werkgever te presenteren.

Sluitingsdatum 28 mei

Struijs: ‘Maar goed, alles op tijd. Eerst ontvangen we graag van zoveel mogelijk NPB-leden hun standpunt over de Regeling LFU. Dat kan tot uiterlijk zondag 28 mei en het is een fluitje van een cent. HIER KLIKKEN is het halve werk!’

Let op: juiste bondsnummer verplicht

Om er zeker van te zijn dat alleen NPB-leden aan deze peiling meedoen moet elke respondent aan het begin zijn NPB-lidmaatschapsnummer invoeren. De juistheid van deze nummers wordt zorgvuldig gecontroleerd. Het heeft dus geen zin om een willekeurig nummer of een woord in te voeren om toch gauw 'door te kunnen'. Je reactie wordt dan achteraf klakkeloos gewist.

--------------------------------------------

Verlofspaarplan LFU

Op 1 februari 2016 ondertekenden de toenmalige minister van Veiligheid en Justitie (Ard van der Steur) en de vier politiebonden de zwaarbevochten politie-CAO 2015-2017. Een van de afspraken daarin is het gezamenlijk streven naar de invoering van een vorm van verlofsparen voor – in ieder geval – alle nieuwe medewerkers vanaf de streefdatum 1 januari 2018.

Haalbaar/betaalbaar

Het afgelopen jaar heeft een werkgroep van deskundigen namens de werkgever en de bonden zich beziggehouden met het maken van het beoogde spaarplan voor extra (volledig doorbetaald) verlof. Na het nodige passen en meten binnen de wettelijke en fiscale mogelijkheden is een haalbaar/betaalbaar verlofspaarplan uit de bus gekomen, dat officieel de Regeling levensfase-uren is gaan heten. Het uitwerken daarvan kostte meer tijd dan verwacht, waardoor de nagestreefde invoerdatum is opgeschoven naar 1 juli 2018.   

Extra verlofuren voor elk dienstjaar

Op basis van het LFU-spaarplan krijgen medewerkers voor elk dienstjaar bij de politie 53,8  extra verlofuren toegekend. Die kunnen ze naar eigen inzicht gebruiken voor zorgtaken, studie, een sabbatical of eerder met pensioen gaan (al dan niet in deeltijd). De extra verloftijd wordt betaald met het arbeidsvoorwaardengeld dat de werkgever nu kwijt is aan het uitbetalen van de algemene levenslooptoelage en de toelage bezwarende functie, de toekenning van leeftijdsdagen en de Regeling partiële uittreding (deeltijdvroegpensioen).

Inruil arbeidsvoorwaarden

Het huidige plan is om de LFU-regeling sowieso te laten gelden voor alle nieuwe medewerkers vanaf 1 juli 2018 en voor alle huidige medewerkers die op de ingangsdatum 45 jaar of jonger zijn. Collega’s die dan 55 jaar of ouder zijn hebben geen baat meer bij de spaarregeling en behouden de genoemde vier huidige aanspraken. Collega’s tussen 45 en 55 jaar mogen zelf bepalen of ze het meedoen aan de regeling nog de moeite waard vinden of liever de genoemde huidige aanspraken behouden.

Meer weten?

Klik op een van de onderstaande links naar eerder op de website geplaatste informatie over de Regeling LFU of lees het hoofdartikel in het nieuwe bondsblad dat op zaterdag 20 mei bij NPB-leden thuisbezorgd wordt.

https://www.politiebond.nl/informatie-zoeken/bereken-zelf-je-startbudget...

https://www.politiebond.nl/informatie-zoeken/uitleg-en-veelgestelde-vrag...

https://www.politiebond.nl/informatie-zoeken/twee-misverstanden-over-het...

https://www.politiebond.nl/informatie-zoeken/misverstand-nummer-3-over-h...

Terug