Misverstand (nummer 3) over het verlofsparen

Tijdens de informatiebijeenkomsten over het verlofsparen werd meerdere keren gevraagd of het niet oneerlijk is dat bij het bepalen van het startbudget je huidige dienstverband als ijkpunt wordt gehanteerd. De vragenstellers hadden het vermoeden dat die aanpak ongunstig uitpakte voor collega’s die sinds een paar jaar minder zijn gaan werken. Dat is echter een misverstand.

De invoering van het verlofsparen betekent voor deelnemers die nu al bij de politie werken dat vier aanspraken op geld of tijd (in uiteenlopende perioden) worden omgezet naar één aanspraak op tijd (per dienstjaar). Om tot een eerlijke overgang te komen moet er dan het een en ander verrekend worden. Van de aanspraak op deeltijd-vroegpensioen (RPU) hebben deze collega’s bijvoorbeeld nog geen gebruik kunnen maken (pas mogelijk vanaf 55 jaar). Die moet dus in de tijd naar voren worden gehaald en alsnog in jaarlijkse porties worden omgeslagen naar het aantal gewerkte dienstjaren.

Startbudget

Bij de berekening van het startbudget (uitgedrukt in extra weken verlof) wordt vastgesteld welke verlofaanspraken je volgens de LFU-regeling hebt op basis van het aantal dienstjaren en je leeftijd. Op de uitkomst wordt in mindering gebracht wat je al hebt ontvangen aan algemene levenslooptoelage en eventueel TBF (omgerekend naar de waarde in verlofuren) en wat je al hebt opgenomen aan leeftijdsdagen.

Geen nadeel

Het uitgangspunt bij het bepalen van iemands startbudget is zijn dienstverband op de beoogde invoerdatum 1 juli 2018. Dat levert geen nadeel op als je een groot deel van je loopbaan meer uren hebt gewerkt dan op die datum. Dat verminderde aantal uren is dan namelijk de basis van de berekening van de hoeveelheid levensfase-uren waar je tot nu toe recht op hebt MAAR OOK van de berekening van het aantal levensfase-uren dat je tot nu toe hebt ‘verbruikt’ (uitbetaald gekregen in de vorm van de levenslooptoelage en de TBF of opgenomen in de vorm van leeftijdsdagen).

Hetzelfde aantal weken

Het gevolg is dat je per saldo uitkomt op hetzelfde aantal weken (extra) LFU-verlof als bij het hanteren van een langer dienstverband. Kortom: het hanteren van de ijkdatum 1 juli 2018 levert geen nadeel op voor je startbudget als je in het recente verleden minder uren bent gaan werken.

 

Terug