CAO-ultimatum politiebonden blijft van kracht

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft nog tot zondagavond 18.00 uur om met overtuigende toezeggingen te komen om het CAO-overleg vlot te trekken. Gisteren heeft de minister op het ultimatum van de politiebonden gereageerd door ze uit te nodigen voor nieuw overleg. In zijn brief ontbraken echter nieuwe voorstellen voor een betere beloning van het politiewerk, het veiliger en gezonder maken daarvan en het vroegpensioenbeleid.

 

De minister schijnt niet in te zien dat serieuze onderhandelingen onmogelijk zijn als de afstand tussen zijn CAO-voorstellen en de CAO-eisen van de gezamenlijke bonden zo groot blijft. Onderhandelen is een proces van geven en nemen, maar dan moet er aan beide kanten wel voldoende te geven en te nemen zijn. De bonden hebben op 26 februari de conclusie getrokken dat de CAO-voorstellen van de werkgever op dit punt tekortschieten. Een standpunt dat door de collega’s op de werkvloer breed gesteund wordt, zo blijkt uit de reacties tijdens de afgelopen week gehouden en goed bezochte vakbondsbijeenkomsten.

Betere CAO-voorstellen noodzakelijk

De bonden zullen een uitnodiging om te komen praten over de ontstane situatie niet gauw afslaan, maar daarbij zal niet echt onderhandeld kunnen worden als de minister geen betere CAO-voorstellen op tafel legt.

Eerste reactie onvoldoende

Op zaterdagmiddag hebben de bonden de minister deze boodschap in een officiële brief toegestuurd. Daarin wordt onderstreept dat zijn reactie van vrijdag 6 maart onvoldoende is om het gestelde ultimatum weg te nemen en het begin van collectieve acties te voorkomen. Op dat punt blijft de klok tikken tot zondagmiddag 18.00 uur.

 

Terug