Bonden verrast door extra voorwaarde laatste groep verzoekers notitie TTW

De werkgever komt met een extra voorwaarde voor collega’s die een verzoek willen doen tot plaatsing in de functie die ze tijdelijk verrichten. Voor collega’s die op of na 1 juli 2016 het moment bereiken waarop ze drie jaar tijdelijk in een andere functie werkzaam zijn, is bij het ontbreken van formatieruimte vaste plaatsing alleen mogelijk ‘als het tijdelijke karakter van de tewerkstelling niet meer kan worden volgehouden’. De juristen van de NPB en ACP hebben om opheldering gevraagd.

Zij vinden het per definitie niet vol te houden dat politiemensen die drie jaar onafgebroken een LFNP-functie vervullen niet op deze functie geplaatst worden. Daarnaast zijn ze van mening dat het niet gerechtvaardigd is onderscheid te maken tussen de verschillende groepen. 

Vier voorwaarden

De NPB en ACP proberen al lange tijd met de werkgever een oplossing te vinden voor deze groep. Eerder werden er mogelijkheden gecreëerd voor collega’s die een bezwaar of verzoek indienden voor 1 juli 2016 en aan de vier criteria voldoen. Vervolgens zijn de voorwaarden van de notitie uitgebreid, met de mogelijkheid om ook na 1 juli 2016 nog een beroep te doen op de notitie TTW, maar dan moest je wel nog steeds voor 1 juli 2016 aan de vier voorwaarden voldoen.

Extra voorwaarde

Nu is de notitie wederom verruimd zodat mensen die na 1 juli 2016 maar vóór 1 juli 2017 voldoen aan de termijn van drie jaar ook een beroep kunnen doen op de notitie TTW. Dit verzoek kan tot 1 september 2017 ingediend worden. De werkgever heeft echter buiten  de bonden om een extra voorwaarde toegevoegd, die erop neerkomt dat bij het ontbreken van formatie een plaatsing alleen mogelijk is ‘als het tijdelijke karakter van de tewerkstelling niet meer kan worden volgehouden’. 

Onterecht onderscheid

De nieuwe voorwaarde beperkt de mogelijkheden voor sommige collega’s en leidt tot onderscheid tussen verschillende groepen medewerkers met tijdelijk werk. De NPB en de ACP vinden dit onderscheid niet terecht. Daarom hebben ze bij de werkgever hun beklag gedaan over het toevoegen van de voorwaarde en ook meteen hun onvrede kenbaar gemaakt over het verzuim om de bonden en daarmee ook de collega’s over de nieuwe voorwaarde te informeren.

De uitbreiding van de notitie staat hieronder gepubliceerd.

 

Terug