Bereken zelf je startbudget LFU

Wil jij weten wat je startbudget aan verlofuren is bij de beoogde invoering van de LFU-regeling? Op het korpsintranet staat nu een rekentool, waarmee je een indicatie kan krijgen van jouw persoonlijke startbudget.

 

Tijdens informatiebijeenkomsten hebben de bonden afgelopen maand zoveel mogelijk politiemedewerkers geïnformeerd over een nieuwe vorm van verlofsparen, de LFU-regeling. Informatie over deze regeling zoals veelgestelde vragen staat ook op het korpsintranet en de sites van de bonden (KLIK HIER).

LFU in een notendop

  • Nieuwe verlofspaarregeling waarbij collega’s die daaraan deelnemen gedurende de hele loopbaan verlof kunnen opnemen op een door hen gewenst moment. Dat kan zijn voor extra vakantie of studietijd, sabbatical of extra verlof voorafgaand aan het pensioen.
  • De LFU geeft je recht op 53,8 verlofuren per jaar (bij een werkweek van 36 uur of meer) die als volgt zijn opgebouwd:

LFU-regeling                                     Aantal uren per jaar

Algemene Levensloopbijdrage                      14,0

Toelage Bezwarende Functie                        14,9

Regeling Partieel Uittreden                           13,9

Leeftijdsdagenverlof                                     11,0

Totaal                                                           53,8

  • De overstap van de huidige regelingen naar de nieuwe regeling verloopt ‘waardeneutraal’. De totale waarde van de huidige regelingen is net zo groot als de waarde van de LFU. Er is geen sprake van voor- of achteruitgang.
  • Voor zover dat op jou van toepassing is: de inhaaltoelage Bezwarende Functie (iTBF) blijft behouden tot de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin je de leeftijd van 60 jaar bereikt.
  • De 1 procent meer werken-afspraak zonder dat daar salaris tegenover staat (18 uur werken) komt voor collega’s die deelnemen aan de LFU te vervallen.
  • Je kan het extra opgebouwde verlof tot maximaal 50 weken gedurende je hele loopbaan (in overleg met je leidinggevende) gedeeltelijk of aaneengesloten opnemen.
  • Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen personeelsgroepen, zoals executieve medewerkers en medewerkers met een ATH-aanstelling. Iedereen die deelneemt aan de LFU bouwt jaarlijks hetzelfde aantal uren op (afhankelijk van het dienstverband).
  • De LFU is minder gevoelig voor politieke besluiten en wetswijzigingen dan huidige regelingen.
  • Je ontvangt een individueel startbudget aan verlofuren.

Indicatie startbudget via rekentool

Het LFU-startbudget wordt individueel berekend. Je leeftijd, aantal dienstjaren bij de politie, de vraag of je fulltime of parttime werkt en eerder ontvangen aanspraken bepalen de hoogte van dit startbudget. Benieuwd naar wat jouw persoonlijke startbudget zal zijn bij de beoogde invoering van de LFU? Maak dan vooral gebruik van de rekentool op het korpsintranet. Met deze tool kun je uitrekenen op hoeveel uur het startbudget in jouw situatie uitkomt. Let wel: het aantal uren betreft een indicatie.

Eind deze week volgt ook een digitale ledenpeiling per bond. Daarbij kunnen medewerkers aangesloten bij een bond zich op basis van de aan hen voorgelegde inhoud uitspreken over de LFU-regeling.

 

Terug