22 september 2020

Vergadering NPB-bondsraad

Vandaag voert de bondsraad van de NPB via een videoconferentie overleg met het dagelijks bestuur (bondsvoorzitter Jan Struijs, bondssecretaris Nine Kooiman, bondspenningmeester Albert Springer).