Opzeggen

U wilt uw lidmaatschap opzeggen? Kijk hier voor informatie:

NPB-leden zijn zelf verantwoordelijk voor het opzeggen van het lidmaatschap. Dat dient in alle gevallen schriftelijk te gebeuren - per brief of per e-mail. De opzegging wordt vervolgens ook altijd schriftelijk bevestigd door de NPB. 

Er geldt een OPZEGTERMIJN van twee volle kalendermaanden. Wanneer uw opzegging bijvoorbeeld op 5 april bij ons binnenkomt, wordt uw lidmaatschap per 1 juli beëindigd.

Deze opzegtermijn geldt ook als u de politie verlaat om elders te gaan werken of met vervroegd pensioen te gaan. Uw lidmaatschap komt in beide gevallen niet automatisch per direct te vervallen.

Overschrijving naar een andere FNV-bond

Graag wijzen we op de mogelijkheid om bij het verlaten van de politiedienst het NPB-lidmaatschap te laten overzetten naar het lidmaatschap van een andere FNV-bond. Daardoor behoudt u uw oude rechten en een doorlopende aanspraak op rechtsbijstand. Er geldt in dat geval geen opzegtermijn; wij schrijven u over met ingang van de eerstvolgende maand.

De NPB-ledenadministratie is telefonisch te bereiken via (0348) 707 432.

Schriftelijk opzeggen kan via