Documentenbank

Cruciaal onderdeel van de NPB-website is een digitaal archief vol belangrijke teksten: de NPB-documentenbank. Hierin vind je alle actuele en historische informatie die je als NPB-(kader)lid nodig hebt. Informatie over de arbeidsvoorwaarden en rechtspositie van het politiepersoneel, maar ook over de visie en de activiteiten van de NPB als vakbond.

Klik in het onderstaande menu aan over welk onderwerp je documenten zoekt.

Er verschijnt dan een overzicht van de beschikbare documenten in beeld, voorzien van een korte toelichting. Je kunt dit document downloaden of via een link in beeld krijgen. Dat laatste geldt voor de rechtspositionele regelingen. Die worden meerdere keren per jaar aangepast en dus niet als PDF aangeboden maar als (de meest actuele) webpagina.

Zoekfilters

Salaristabellen politie per 1 januari 2017

In de politie-CAO 2015/2017 is een structurele loonsverhoging van 1,25 procent afgesproken vanaf 1 januari 2017.

Salaristabellen politie per 1 juli 2016

In de politie-CAO 2015/2017 is een structurele loonsverhoging van 1 procent afgesproken vanaf 1 juli 2016.

Salaristabellen politie per 1 januari 2016

In de politie-CAO 2015/2017 is een structurele loonsverhoging van 3 procent afgesproken vanaf 1 januari 2016. De uitbetaling daarvan ging in februari 2016 van start, met terugwerkende kracht tot het begin van het jaar. (Het politiepersoneel kreeg die maand dus twee keer de loonsverhoging vanaf 1januari 2016 uitbetaald.)

Salaristabellen politie per 1 september 2015

In de politie-CAO 2015/2017 is een structurele loonsverhoging van 1,25 procent vanaf 1 september 2015 afgesproken. De uitbetaling daarvan ging in februari 2016 van start, met terugwerkende kracht tot 1 september. (Het politiepersoneel kreeg die maand dus ook vijf maanden achterstallige loonsverhoging uitbetaald.)

Salaristabellen politie per 1 januari 2015

Als tegemoetkoming voor de versobering van hun ABP-pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 (minder opbouw per jaar) zijn de salarissen van politiemedewerkers in de loop van dat jaar met 0,8 procent verhoogd. De loonsverhoging werd in augustus voor het eerst uitbetaald, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015.

Piketprotocol Nationale Politie 2016

De politie-CAO 2015-2017 bevat onder andere de afspraak dat voortaan geen consignatie (piket) meer wordt opgelegd tijdens verlof en vakantie of tijdens de periode van wekelijkse rust, zoals gedefinieerd in de Arbeidstijdenwet (ATW). Op donderdag 7 april 2016 werden de werkgever en de bonden het eens over de regeltechnische uitvoering, dat wil zeggen: over de aanpassingen van het piketprotocol... meer informatie

Beleidsregel pauzes Nationale Politie

Op donderdag 7 april 2016 bereikten de werkgever en de vakbonden een akkoord over een nieuwe landelijke pauzeregeling. Met ingang van 10 september 2016 hanteert het korps eenduidige landelijke criteria bij de vaststelling of medewerkers wel of niet recht hebben op een betaalde pauze.

Circulaire Verschuivingsvergoeding en CAO-compensatie

In de politie-CAO 2005/2007 hebben de werkgever en de bonden afspraken vastgelegd over de invoering van een verschuivingsvergoeding en het kwijtschelden van ingeroosterde werkuren (toekennen van extra rust) na een last minute verandering in het dagrooster of als dat na het (fors) uitlopen van een eerdere dienst door een leidinggevende verstandig wordt geacht - de zogenaamde CAO-compensatie.... meer informatie

Politie-CAO 2015/2017

De tekst van de afspraken tussen de werkgever en de politiebonden in de politie-CAO 2015/2017, ondertekend op maandag 1 februari 2016.

CAO-onderhandelingsresultaat 17 december 2015

Op donderdag 17 december 2015 werden de onderhandelaars van de vier politiebonden (voor de NPB Han Busker en Albert Springer) en van de werkgever (= de minister van Veiligheid en Justitie) het eens over een voor alle partijen acceptabel afsprakenpakket op arbeidsvoorwaardengebied voor de jaren 2015, 2016 en 2017 - oftewel een mogelijke nieuwe politie-CAO. Vanaf donderdag 7 januari 2016 trekt ... meer informatie

Pagina's