3). Cadeaubon voor jubilarissen - in plaats van een speldje of beeldje

Congresvoorstel afdeling Noord-Nederland
Bondsjubilarissen wordt voortaan vooraf gevraagd of ze prijs stellen op de uitreiking van een NPB-insigne of -beeldje. Is dat niet het geval, dan kunnen ze ervoor kiezen in plaats daarvan een cadeaubon te ontvangen.

Toelichting
Veel NPB-leden waarderen de toekenning van bondsinsignes en een bondsbeeldje bij een 25-, 40-, 50-, 60- en 70-jarig bondsjubileum. Die traditie moet wat ons betreft dan ook in stand blijven. Toch zijn er ook steeds meer jubilarissen die het uitreiken van een insigne als ouderwets ervaren en er eigenlijk geen prijs op stellen (ook al nemen ze hem aan).

De ervaring leert dat leden het over het algemeen wel op prijs stellen dat de NPB een bondsjubileum niet onopgemerkt voorbij laat gaan en daar een blijk van waardering aan koppelt. Wij stellen dan ook voor de leden die van een insigne of beeldje niet warm worden een alternatief relatiegeschenk in te voeren in de vorm van een waarde- of cadeaubon.

Stemadvies
Het hoofdbestuur ontraadt het instemmen met dit congresvoorstel. De uitreiking van een ‘bondsspeldje’ bij een jubileum kent een lange traditie en is een gebaar dat niet omgezet moet worden in geldelijke waardering zoals een cadeaubon. Cruciaal is juist de persoonlijke aandacht voor en het contact met de jubilaris tijdens de huldiging. (Over het algemeen vindt de uitreiking plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst.) Bovendien zijn aan het speldje niet veel kosten verbonden en zal een cadeaubon al snel tot extra kosten leiden.