62 en 63). Meer aandacht voor mentale blessures organiseren

62). Elke vijf jaar een mental check up voor operationele politiemedewerkers (NPB Jong)

Bij onderhandelingen over verbeteringen van arbeidsomstandigheden zal de NPB erop aandringen dat elke operationele collega elke vijf jaar een mental check up krijgt aangeboden.

Toelichting
De afgelopen jaren zijn te veel collega’s mentaal geblesseerd geraakt en is een te groot aantal gediagnosticeerd met PTSS.

Stemadvies
Het hoofdbestuur adviseert het congres dit voorstel aan te nemen.

--------------------------------

63). Een jaarlijkse Dag van de mentale blessure (NPB Jong)

De NPB neemt samen met andere bonden uit de veiligheidssector en zorg het initiatief voor een jaarlijkse ‘Dag van de mentale blessure’ waarop extra aandacht wordt gevraagd voor mensen met mentale blessures (zoals PTSS). Daarbij kan extra de aandacht gegeven worden aan wat hiervan de oorzaak is en wat voor gevolgen dit voor de getroffen collega’s en hun omgeving heeft.

Toelichting
Zo’n speciale Dag kan zorgen voor meer aandacht voor en inzicht in de impact van het werk in de veiligheidssector op de mentale gesteldheid van medewerkers uit deze sector.

Stemadvies
Het hoofdbestuur ontraadt het congres dit voorstel aan te nemen. Dat heeft als enkele reden dat er in het verleden zeer slechte ervaringen mee opgedaan zijn, aangezien ze kunnen leiden tot het triggeren van (nog niet onderkende) PTSS-klachten bij de deelnemers maar ook bij deelnemers met PTSS tot veel onrust kunnen leiden tijdens de bijeenkomst. Reden waarom professionele organisaties zoals Arq deze dagen niet meer organiseren.

De NPB wil daarom werken aan dit onderwerp via andere manieren, zoals het overleg over het nieuwe stelsel beroepsziekten, communicatie, cao-overleg en overleg met andere organisaties met verstand van zaken over dit onderwerp.