55). Meer aandacht voor mentale blessures

55). Elke vijf jaar een mental check up voor operationele politiemedewerkers (NPB Jong)

Bij onderhandelingen over verbeteringen van arbeidsomstandigheden zal de NPB erop aandringen dat elke operationele collega elke vijf jaar een mental check up krijgt aangeboden.

Toelichting
De afgelopen jaren zijn te veel collega’s mentaal geblesseerd geraakt en is een te groot aantal gediagnosticeerd met PTSS.

Stemadvies
Het hoofdbestuur adviseert het congres dit voorstel aan te nemen.

----------------------------

Amendement 1 (Limburg)
De afdeling Limburg stelt voor de genoemde termijn te veranderen van elke vijf jaar in elk jaar.

Amendement 2 (Noord-Nederland)
De afdeling Noord-Nederland stelt voor de termijn in dit voorstel te veranderen van elke vijf jaar in elke twee jaar.

Stemadvies hoofdbestuur
Het hoofdbestuur adviseert het congres TEGEN de amendementen 1 en 2 te stemmen. Mental check ups zijn al beschikbaar op verzoek van de medewerker en op aanraden van de leidinggevende. Deze jaarlijks of tweejaarlijks aan te bieden is kostbaar en ook belastend voor de collega’s zelf. Het gaat hier om een een-op-eengesprek met een psycholoog.

----------------------------------

Amendement 3A (Limburg)
De afdeling Limburg stelt voor te streven naar een mental check up voor iedere medewerker binnen de Nationale Politie.

Amendement 3B (Noord-Nederland)
De afdeling Noord-Nederland stelt voor dit voorstel genoemde doelgroep uit te breiden tot alle collega’s – in plaats van uitsluitend de ‘operationele politiemedewerkers’.

Stemadvies hoofdbestuur
Het hoofdbestuur adviseert het congres TEGEN de amendementen 3A en 3B te stemmen. Mental check ups zijn al beschikbaar op verzoek van de medewerker en op aanraden van de leidinggevende. Van de werkgever te eisen dat hij deze voorziening zonder deugdelijke aanleiding aan alle medewerkers gaat aanbieden is niet realistisch.