61). Aanjagen inclusieve werkcultuur via maatwerk (nieuwe LFNP-functie)

Congresvoorstel afdeling Noord-Nederland
De NPB gaat een plan van aanpak schrijven voor het bevorderen van een (meer) inclusieve werkcultuur binnen de politieorganisatie en neemt daarbij het waarborgen van voldoende ruimte voor persoonlijk maatwerk als uitgangspunt. Tevens vraagt de NPB de functie van deze aanjagers op te nemen in het LFNP in plaats van projectmatig wegzetten.

Toelichting
Sinds jaar en dag probeert de Nederlandse politieorganisatie de cultuur op de werkvloer te verbeteren door de traditionele waardering voor de groepsbinding die het politiewerk met zich meebrengt te combineren met (meer) waardering voor individuele vrijheden en verschillen. Het doel is steevast om zoveel mogelijk Nederlanders met plezier bij de politie samen te laten werken, ongeacht hun verschillen op het gebied van godsdienst, levensovertuiging, ras, geslacht, seksuele voorkeur, nationaliteit, afkomst, burgerlijke staat, leeftijd of gezondheid.

Het gekozen middel om dat doel te bereiken is steevast het optuigen van grootschalige (landelijke) projecten, met als meest recente voorbeeld Politie voor iedereen. Het nadeel van deze projecten is dat het uitvoeren ervan toch min of meer moet passen in het politiesysteem. Daardoor laat hun opzet meestal te weinig ruimte voor het persoonlijke maatwerk dat nodig is om de gewenste culturele veranderingen te bereiken. Ook is het bijsturen van de werkcultuur op projectbasis per definitie tijdelijk – net als daardoor wellicht de bereikte resultaten.

De NPB zou zich als vakbond kunnen onderscheiden door een sociale onderhoudsmethode uit te werken die blijvend van waarde kan zijn als aanjager van de inclusieve werkcultuur. Dit kan bereikt worden door deze activiteit als functie weg te zetten binnen het LFNP.

Stemadvies
Het hoofdbestuur ontraadt het congres dit voorstel aan te nemen. Het hoofdbestuur is het eens met de stelling dat de NPB zich sterk moet maken voor het bevorderen van een inclusieve werkcultuur. Maar een cultuurverandering bewerkstellig je niet met het benoemen van een functie in het LFNP.

Het hoofdbestuur is het ook eens dat het bevorderen van een inclusieve werkcultuur een voortdurend traject is en niet een tijdelijk project.

Het hoofdbestuur stelt voor dat zij samen met de andere politievakbonden en samen met het korps een plan van aanpak gaat schrijven voor het bevorderen van een (meer) inclusieve werkcultuur binnen de politieorganisatie en neemt daarbij het waarborgen van voldoende ruimte voor persoonlijk maatwerk als uitgangspunt.