54). Meer opties voor aantonen werk- en denkniveau (doorstroom)

54). Invoeren standaard-getuigschrift van leidinggevenden over iemands werk- en denkniveau (NPB Jong)

Bij onderhandelingen over verbeteringen in het loopbaanbeleid zal de NPB erop aandringen dat dat er een formulier wordt ontwikkeld waarop een leidinggevende zijn oordeel over het werk- en denkniveau van een medewerker kan vastleggen. Dit document kan vervolgens bij een sollicitatie worden gebruikt als bewijs van het voldoen aan de gestelde harde eisen van de desbetreffende functie.

Stemadvies
Het hoofdbestuur ontraadt het congres dit voorstel aan te nemen. Harde eisen zijn normaliter diploma’s zoals opgenomen in de opleidingsprofielen. Ook te vervangen door een EVC. Een formulier kan nooit de plaats innemen van een harde eis zoals een diploma.

----------------------------

Amendement (NPB Jong)
In de tweede zin van het voorstel wordt toegevoegd dat het beoogde getuigschrift niet alleen bij een sollicitatie maar ook [CURSIEF, VET] bij het opbouwen van een EVC en/of portfolio [EINDE] kan gelden als ondersteuning en bewijs dat de medewerker voldoet aan de gestelde harde eisen voor een bepaalde functie.

Stemadvies hoofdbestuur
Het hoofdbestuur adviseert het congres TEGEN dit amendement te stemmen. De beoogde toevoeging neemt niets weg van ons probleem met het oorspronkelijke congresvoorstel: het oordeel van een leidinggevende over iemands werk- en denkniveau is niet voldoende objectief om als bewijs voor een harde functie-eis te gelden.