53) Afschaffen boa-certificaat als functie-eis

Congresvoorstel afdeling Noord-Nederland
Een politiemedewerker die al over een politiediploma beschikt en een functie uitoefent of wil gaan uitoefenen waarvoor een boa-certificaat noodzakelijk is, moet voor het verkrijgen daarvan nu verplicht (en keer op keer) de boa-opleiding volgen. In sommige gevallen kan men gebruikmaken van een vrijstelling van vijf jaar. De NPB moet zich sterk (blijven) maken voor het beëindigen van deze merkwaardige situatie.

Toelichting
De onbegrijpelijke boa-verplichting bovenop het politiediploma is voor veel collega’s een grote ergernis. Dat is vooral omdat zij erop lijkt te wijzen dat de werkgever te weinig oog heeft voor de individuele medewerker en de kwalificaties die hij (al) in huis heeft. Daarnaast zal het vaker gaan voorkomen dat collega’s die al in bezit zijn van een politiediploma op een functie komen waarvoor een boa-certificaat vereist is. Dan kost het de werkgever tijd en geld om deze collega’s op te leiden, wat niet wenselijk is en eigenlijk ook niet nodig.

Stemadvies
Het hoofdbestuur adviseert het congres dit voorstel aan te nemen. Het is een merkwaardige situatie dat executief generieke medewerkers die op een ath/boa-functie terechtkomen elke vijf jaar de boa-opleiding dienen te volgen. Ook voor medewerkers die werkzaam zijn in een ath/boa-vakgebied, zoals I&S, is het vaak een doorn in het oog dat men om de vijf jaar een opleiding moet volgen die (behoudens de opsporingsbevoegdheid) niet gericht is op hun feitelijke dagelijkse werkzaamheden.