55). Extra capaciteit organiseren door bijklussen gepensioneerde collega’s

Congresvoorstel afdeling Noord-Nederland
De NPB onderzoekt de praktische ruimte om de komende jaren zoveel mogelijk gepensioneerde politiemedewerkers in hun voormalige eenheid in te zetten voor bijvoorbeeld eenvoudige opsporingswerkzaamheden en op die manier de rooster- en werkdruk te verlichten. Op Prinsjesdag 2022 publiceert de NPB zijn bevindingen en aanbevelingen.

Toelichting
De werkgever heeft de afgelopen acht jaar onvoldoende geïnvesteerd in de tijdige opleiding van voldoende nieuwe collega's om de uitstroom van de babyboomers te kunnen opvangen. Vandaar dat de Nationale Politie de komende jaren zal blijven kampen met een ongekende hoge onderbezetting en de medewerkers met een ongekend hoge werk- en roosterdruk.

De (extra) inzet van gepensioneerde collega's zou die druk kunnen helpen verminderen. De NPB kan op dit gebied een stimulerende rol spelen door te zorgen voor meer duidelijkheid over de de praktische mogelijkheden, zowel wat betreft het soort werkzaamheden dat voor deze inzet in aanmerking komt, de verlichting die dat oplevert en natuurlijk de bereidheid onder de gepensioneerde medewerkers om deze klussen op zich te nemen.

Stemadvies
Het hoofdbestuur adviseert het congres dit voorstel niet aan te nemen. Over het stimuleren van gepensioneerde politiemedewerkers om langer inzetbaar te blijven voor het korps zijn meerdere CAO-afspraken gemaakt. Enerzijds via een tijdelijke aanstelling na pensionering, anderzijds als vrijwilliger. In het kader van het capaciteitsgebrek wordt besproken in hoeverre de eenheden deze afspraken actief en slim uitvoeren. Dat is dus een actueel onderwerp van gesprek. Daarnaast als NPB alsnog een eigen onderzoek (laten) verrichten is overbodig.