52). Elke afdeling een activiteitenteam van en voor gepensioneerde leden

Congresvoorstel afdeling Noord-Nederland
De NPB stimuleert dat binnen elke afdeling van de bond een team van gepensioneerde collega’s wordt samengesteld dat activiteiten organiseert om de verbinding tussen de bond en zijn gepensioneerde leden warm houden. Binnen de afdeling zal deze taak als portefeuille worden weggezet om deze zo te bewaken.

Toelichting
Het behoud van zoveel mogelijk gepensioneerde politiemedewerkers als NPB-lid vereist een herkenbare bijdrage van de bond aan het onderlinge contact tussen deze collega’s en hun mogelijkheden om (zijdelings) betrokken te blijven bij het politiewerk en vakbondswerk – juist nadat ze met pensioen zijn gegaan.

Volgens ons bestaat er een grote behoefte onder oud-collega's om elkaar te treffen, te spreken en de verbinding met elkaar te onderhouden. Naast het organiseren van bijeenkomsten kan dit ook door bijvoorbeeld het regelmatig verspreiden van een op de doelgroep afgestemd bulletin met wetenswaardigheden rond actualiteiten en het uitdiepen van oudere gebeurtenissen via interviews met betrokken collega's.

Stemadvies
Het hoofdbestuur laat het oordeel over dit voorstel aan het congres (geen stemadvies) aangezien de afdelingen deze activiteit moeten organiseren. Daarbij willen we wel opmerken dat de NPB sinds kort samen met de ACP een pensioenmedewerker in dienst heeft genomen die behulpzaam kan zijn bij het organiseren van bijeenkomsten rond dit thema voor gepensioneerde leden.

-----------------------------------

Amendement (Oost-Brabant)
De afdeling Oost-Brabant stelt voor de laatste zin van dit voorstel te schrappen: ‘Binnen de afdeling zal deze taak als portefeuille worden weggezet om deze zo te bewaken’.

Stemadvies hoofdbestuur
Het hoofdbestuur adviseert het congres VOOR dit amendement te stemmen.