4 en 5). Extra toetredingseis voor vakbondsfuncties: in actieve dienst zijn

4). Hoofdbestuurders en bondsraadleden moeten in actieve dienst zijn (Noord-Nederland)

Collega’s die opgaan voor een termijn als onbezoldigd hoofdbestuurder of (plaatsvervangend) lid van de bondsraad moeten op het moment van hun benoeming of verlenging in actieve dienst van de Nationale Politie zijn.

Toelichting
Het is voor de geloofwaardigheid en het gezag van de bond van groot belang dat de ledenvertegenwoordigers in de bondsraad en het hoofdbestuur in overgrote meerderheid in actieve dienst zijn. De betrokkenheid, kennis en ervaring van gepensioneerde collega’s is en blijft voor de bond van waarde, maar dan bij voorkeur in andere gremia (ledenvergadering, ledencongres, adviesorgaan) of via de (sociale) mediakanalen van de bond.

Stemadvies
Het hoofdbestuur laat het oordeel over dit voorstel aan het congres (geen stemadvies).

-------------------------------

5). Afdelingsbestuurders moeten in actieve dienst zijn (Landelijke Eenheid)

Voor verkiezing in de vier functies binnen de afdelingsbesturen van de NPB (voorzitter, secretaris, penningmeester en actiecoördinator) komen voortaan alleen collega’s in aanmerking die nog in actieve dienst zijn. Gaan ze tijdens hun zittingstermijn met pensioen, dan mogen ze tot één jaar na hun pensioendatum in functie blijven.

Toelichting
Het is voor de verbinding met de werkvloer en het gezag van de bond van groot belang dat de kaderleden in het afdelingsbestuur in actieve dienst zijn. De betrokkenheid, kennis en ervaring van gepensioneerde collega’s is en blijft voor de bond van waarde, maar dan bij voorkeur in andere gremia (ledenvergadering, ledencongres, adviesorgaan) of via de (sociale) mediakanalen van de bond.

Stemadvies
Het hoofdbestuur laat het oordeel over dit voorstel aan het congres over (geen stemadvies).