13). Alle afspraken over kaderfuncties statutair vastleggen

Congresvoorstel afdeling Noord-Holland
Alle afspraken over de onverenigbaarheid van functies binnen de bond en over de zittingstermijnen voor kaderleden worden vastgelegd in de statuten.

Toelichting
Wij vinden deze afspraken zo essentieel voor het karakter van de NPB als vereniging dat we ze zo zwaar mogelijk willen verankeren. Dat doe je door ze vast te leggen in de statuten, die slechts gewijzigd kunnen worden door een besluit van een ledencongres met minstens tweederde van de stemmen. Een afspraak in het huishoudelijk reglement kan gewijzigd worden door een besluit van een ledencongres met minstens vijftig procent van de stemmen.

De afspraken over de onverenigbaarheid van functies staan nu in artikel 10 en artikel 10a van het HHR; de afspraken over de zittingstermijnen deels in de statuten (artikel 14 en 18) en deels in het HHR (artikel 14).

Stemadvies
Het hoofdbestuur adviseert het congres dit voorstel aan te nemen. Het principiële doel is duidelijk en begrijpelijk. Welke bepalingen er dan uiteindelijk in de statuten komen te staan, hangt af van het oordeel van het congres over een aantal inhoudelijke voorstellen op de genoemde terreinen (zie verderop).