Kwaadschiks

Van: Paul Lathouwers, NPB-regiobestuurder

Op 3 augustus 2016 en 24 februari 2017 berichtte ik al over de zeer onrechtvaardige situatie waarin de collega’s van Bureau Transport Den Haag zich sinds een aantal jaren bevinden. De werkgever wil dat ze werkzaamheden blijven doen die niet in hun functiebeschrijving staan en waarvoor ze dus niet betaald krijgen. Ondanks allerlei inspanningen en gesprekken met teamchefs, sectorhoofden en leden van de eenheidsleiding kwam er maar geen oplossing voor deze groep collega’s.

 

Hun loyaliteit aan de werkgever ging erg ver, zoals zo vaak binnen de politiesector. Maar na de zoveelste teleurstelling kwam daar dit jaar een einde aan. De collega’s zagen zich genoodzaakt om samen met de NPB actie te gaan voeren. Besloten werd de taken waarvoor ze niet betaald kregen gefaseerd neer te leggen (lees voor meer informatie mijn eerdere berichten). Deze actie werd door de NPB formeel aangezegd en ging op 1 maart van start.

Praktische problemen

Van onze leden begreep ik dat de actie de werkgever al gauw praktische problemen opleverde. Het verbaasde me dan ook niet dat we al op 7 maart op het hoofdkwartier van het korps (Nieuwe Uitleg) welkom waren om eens te praten over deze zaak. Vanaf dat moment kwam er schot in de zaak en is onderhandeld over een te billijken oplossing.

Tijdelijke toelage

Op 30 maart 2017 werd overeenstemming bereikt en konden de acties worden beëindigd. Een groot deel van de collega’s van Bureau Transport krijgt een tijdelijke toelage plus een aanzienlijke eenmalige uitkering uitbetaald.

Negatieve energie

Deze casus heeft lange tijd gelopen en helaas ook voor behoorlijk wat negatieve energie bij de collega’s gezorgd. Gelukkig is het uiteindelijk redelijk goed gekomen. Dit soort processen gaan vaak erg traag binnen het korps. Deze casus laat zien dat het erg snel kan gaan als je het juiste drukmiddel in handen hebt en met de juiste persoon zaken kunt doen.

-------------------------

https://www.politiebond.nl/informatie-zoeken/npb-roept-op-tot-stiptheids...

https://www.politiebond.nl/blog/loyaal-op-eigen-kosten