Eindelijk oplossing FO

Van: Paul Lathouwers, NPB-regiobestuurder

Eerder berichtten wij jullie al over de problematiek waar een groep collega’s en wij mee worstelden binnen de FO (forensische opsporing) van de eenheid Den Haag. Gelukkig kwam er onlangs eindelijk een oplossing en een einde aan dit soms frustrerende traject.

Wat was er ook alweer aan de hand? In de oude organisatie was de functie binnen FO van de eenheid aangewezen als administratief technisch. Deze collega’s waren dus niet meer in het bezit van een aanstelling voor de politietaak. Eerder hadden ze die executieve status wel, omdat ze toen in het blauw zaten met een politiediploma op zak. 

Executief maken

In de nieuwe organisatie zijn de functies binnen FO wel aangewezen als executief. De status van de ambtenaar is in principe verbonden aan de functie die een ambtenaar bekleedt. Ook voldoen deze collega’s aan de voorwaarden om executief te worden aangesteld. Daarom dachten wij dat het een koud kunstje zou zijn deze collega’s weer ‘executief te maken’. Maar dat bleek lastiger dan gedacht.

Stok achter deur

Vanaf begin 2016 zijn hier allerlei gesprekken over gevoerd. Toen deze gesprekken niets opleverden heeft de NPB besloten deze kwestie in te brengen in het Centraal Georganiseerd Overleg Politie (CGOP/overleg tussen werkgever en vakbonden). Daarnaast hebben wij in november 2016 het korps formeel verzocht deze collega’s weer executief te maken. Dit laatste om altijd een stok achter de deur te hebben wanneer er geen oplossing kwam voor deze collega’s.

Verplichte examens

Groot nadeel van het ontbreken van een executieve status is dat deze collega’s de BOA-opleiding moeten volgen en examen moeten doen. Dit vereist van de medewerkers natuurlijk een hoop extra tijd en energie, en het kost het korps capaciteit. Doordat er geen duidelijkheid kwam en de werkgever zei dat de collega’s in eerste instantie gewoon de BOA-opleiding moesten doen omdat zij anders niet meer bevoegd waren hun werkzaamheden te doen, waren er zelfs collega’s die al begonnen waren met de BOA-opleiding. 

Ondanks alle gesprekken en de goede bedoelingen van een ieder was er in april van dit jaar nog geen definitieve oplossing voor deze groep. Hierna besloten de collega’s om samen met de NPB het korps in gebreke te stellen wegens het niet tijdig beslissen op het verzoek de collega’s weer executief te maken. 

Hard en snel

Vanaf dat moment ging het hard en al snel kwam het bericht dat deze collega’s inderdaad executief gemaakt moesten worden. Op 24 mei was het uiteindelijk zo ver en werden de collega’s officieel beëdigd door het sectorhoofd en kwam er een einde aan dit traject.

Nog zoekende

Eind goed al goed gelukkig, maar het is jammer dat dit zo lang heeft moeten duren en zoveel energie heeft gekost. Helaas komt dit vaker voor binnen de huidige politieorganisatie en als iemand mij vraagt hoe dit nu komt dan denk ik dat het komt doordat de nieuwe politie vaak nog zoekende is en veel mensen niet weten welke bevoegdheden nu precies waar liggen.