Bewonderenswaardige inzet

Van: Yntse Koenen, bestuurder

Vanmorgen vanaf 4.45 uur stonden we met een hele NPB-ploeg bij het ADO-stadion om alle collega's uit het land op te vangen die vanuit deze locatie naar de NSS gingen om hun taken te verrichten. Hartverwarmend om te zien hoe betrokken de collega's zijn bij hun werk. De NPB vindt jullie toppers waar Nederland trots op kan zijn!

 

Afstemmingsproblemen

De NSS heeft qua organisatie een voor Nederland ongekende omvang. Eigenlijk zou het een wonder zijn als er geen afstemmingsproblemen zouden ontstaan. Enig ongemak was dus wel te verwachten. Maar soms wordt ongemak problematisch. Bijvoorbeeld als mensen al 20 uur achter elkaar op de been zijn omdat roosters niet op elkaar aansluiten en er geen tijdige aflossing kan plaatshebben. Dat kan niet.

Als ongemak omslaat in echte problemen, dan kunnen die bij ons gemeld worden. Hoewel we niet altijd direct oplossingen kunnen bieden, kunnen we in ieder geval oor hebben en meedenken over een mogelijke oplossing.

Toppers laten we niet in de kou staan!