NPB Blog

 • afbeelding van Natasja van Nus

  Na de Iftar

  Natasja van Nus, bestuurder

  Alweer 2,5 week geleden organiseerde de NPB afdeling Midden NL de allereerste Iftar ooit door een vakbond georganiseerd. De aanloop er naartoe, de avond zelf en de dagen daarna hebben indruk op me gemaakt. Er waren leden die hun lidmaatschap hebben opgezegd omdat we door deze Iftar ‘onze neutraliteit verloren’ en er waren mensen die lid werden omdat we deze Iftar organiseerden. Haatmail en lofbetuigingen. Verder uit elkaar konden de reacties niet liggen.

 • afbeelding van Paul Lathouwers

  Eindelijk oplossing FO

  Paul Lathouwers, NPB-regiobestuurder

  Eerder berichtten wij jullie al over de problematiek waar een groep collega’s en wij mee worstelden binnen de FO (forensische opsporing) van de eenheid Den Haag. Gelukkig kwam er onlangs eindelijk een oplossing en een einde aan dit soms frustrerende traject.

 • afbeelding van Marijke Kemna

  Beste meneer Dijkgraaf!

  Marijke Kemna, NPB-kaderlid

  U schreef een briefje aan mij. Althans, u richtte het aan ‘de Nederlandse politiemensen’ en daar ben ik er een van. Nu zijn uw briefjes doorgaans nogal gepeperd en dat geldt ook voor dit exemplaar. U schrijft: ‘Jullie hebben de afgelopen maand geweldig je best gedaan om een bruine arm te halen bij Nederlandse moslims, moslimorganisaties en moskeebesturen.’

 • afbeelding van Frank

  Coulancebeleid ProFit

  Frank Kuiper, regiobestuurder

  Stel: je bent al een paar jaar bezig met de basisopleiding en hebt al je proeves, examens en praktijkperiodes met uitstekende cijfers doorlopen. Dan wordt er een jaar voor je afstuderen een pittige conditietoets aan het curriculum toegevoegd en lukt het jou niet voor één bepaald onderdeel van die toets op tijd de vereiste score te halen. Hoe rechtvaardig is het dan dat daardoor een loopbaan bij de politie aan je neus voorbij gaat?

 • afbeelding van Marijke Kemna

  Pannenkoek

  Marijke Kemna, NPB-kaderlid

  Toen ik vijftien jaar geleden bij het service center van de politie-eenheid Rotterdam kwam werken werden een paar regels er direct ingeramd. Een daarvan was: Je. Neemt. Niets. Aan. U kunt zich daarom misschien voorstellen met hoeveel verwondering ik de berichtgeving volg over wat ‘de kaartjesrel’ is gaan heten.

 • afbeelding van Marijke Kemna

  Oorzaak wachttijden

  Marijke Kemna, NPB-kaderlid

  Na een goed gesprek met Simen Klok, de woordvoerder van de eenheid Oost-Nederland, heb ik dit blog aangepast. Jullie hebben allemaal de ophef meegekregen over de lange wachttijden waarmee burgers geconfronteerd worden, wanneer zij aangifte willen doen. Zelfs in het geval van bijvoorbeeld een zware mishandeling kan het dagen duren eer een aangever aan een bureau terecht kan.

 • afbeelding van Marijke Kemna

  Acht minuten

  Marijke Kemna, NPB-kaderlid

  Een goede vriend, die van mijn infobesitas weet, stuurde me zondagochtendvroeg via Whatsapp een filmpje door. ‘Weer een aanslag in Londen gisteravond’, schreef hij erbij, en ‘Ze hebben haar keel doorgesneden’. Mijn maag leek door mijn middenrif te vallen. Wat? Alsjeblieft, nee!

 • afbeelding van Marijke Kemna

  #Zelfgekozen

  Marijke Kemna, NPB-kaderlid

  Hoe vaak komen huwelijksdwang en huwelijkse gevangenschap in Nederland voor? Exacte cijfers ontbreken. Voor de jaren 2011 en 2012 lopen de schattingen uiteen van 450 tot 1.690 gevallen. Daarnaast moet u denken aan bijvoorbeeld ongeveer 250 kindhuwelijken per jaar, in ons eigen Nederland. Alle reden om dit onderwerp flink in de schijnwerpers te zetten, zoals nu in Rotterdam gebeurt.

 • afbeelding van Jan Struijs

  Chronisch overbelast

  Jan Struijs, bondsvoorzitter

  Het zou een nieuw kabinet sieren als het in zijn regeerakkoord serieuze maatregelen aankondigt om eindelijk iets te doen aan de chronische overbelasting van de Nederlandse politie. De NPB wijst er al sinds de eeuwwisseling op dat er een steeds grotere kloof ontstaat tussen de prestaties die van de politie worden verwacht en de daarvoor inzetbare, goed gekwalificeerde medewerkers. Oorzaak: een reeks kortzichtige politieke besluiten.

 • afbeelding van Paul Lathouwers

  Kwaadschiks

  Paul Lathouwers, NPB-regiobestuurder

  Op 3 augustus 2016 en 24 februari 2017 berichtte ik al over de zeer onrechtvaardige situatie waarin de collega’s van Bureau Transport Den Haag zich sinds een aantal jaren bevinden. Hun loyaliteit aan de werkgever ging erg ver, zoals zo vaak binnen de politiesector. Maar na de zoveelste teleurstelling kwam daar dit jaar een einde aan. De collega’s zagen zich genoodzaakt om samen met de NPB actie te gaan voeren.

Pagina's