Wordt gecontroleerd hoe het proces verloopt?

Jaarlijks wordt bekeken of de doorstroom op schema ligt, en of er aanvullende acties nodig zijn.

Meer over:
CAO