Welke werkzaamheden moet je blijven doen?

Allereerst het werk dat noodzakelijk is ter afhandeling van incidenten met een prioriteit 1 (spoedmeldingen). De noodhulp dient binnen de geldende aanrijtijden te zijn gewaarborgd.
Ten tweede werk dat duidelijk urgent/spoedeisend is (prio 1 karakter heeft) voor de actuele (Nationale) veiligheid. Het gaat dan om uitzonderlijke situaties. Denk aan noodzakelijk dan wel niet te vermijden werk gerelateerd aan terrorismedreiging (bijvoorbeeld directe paraatheid/inzetbaarheid DSI en andere soortgelijke diensten), bewaking/beveiliging.
Ook verricht je wel taken die met het oog op deze veiligheid absoluut geen vertraging kunnen en mogen oplopen (waarborgen rechtstaat). Te denken valt aan taken in het kader van de opsporing van zwaardere misdrijven (levensdelicten, ernstige geweldszaken, acute zedenzaken, mensenhandel etc.). Je beoordeelt dit vanuit je eigen professionaliteit en kan overleggen met jouw leidinggevende. Kort gezegd dient beslissend te zijn of er iets onherstelbaar misgaat of dreigt te gaan als je de betreffende taak maandag doet in plaats van nu.

Meer over:
CAO