Wat zijn de voor- en nadelen van het huidige stelsel?

Voordelen huidige stelsel

 • Je ontvangt levenslooptoelagen (ALB van 0,75 procent van je pensioengevend inkomen, eventueel TBF van 1,8 procent van je pensioengevend inkomen, iTBF) waarmee je kunt sparen in levensloop;
 • Voor het gespaarde tegoed in levensloop koop je tijd;
 • Je kunt de levenslooptoelagen ook gebruiken om je netto-inkomen te verhogen;
 • Je behoudt uitzicht op RPU-deelname vanaf 55 jaar.

Nadelen huidige stelsel

 • De levenslooptoelagen worden niet altijd gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn, maar als netto loonsverhoging;
 • Het is nog maar tijdelijk (tot 2022) mogelijk om de (met levenslooptoelagen) gekochte tijd om te zetten in levensloopverlof;
 • Je valt onder de 1 procent meer werken regeling;
 • De regeling is gericht op einde loopbaan. Je kunt geen uren sparen om naar eigen behoefte op te nemen;
 • Bij geen deelname aan de RPU heb je geen aanspraak op vervangend verlof;
 • Bij deelname aan RPU draag je zelf 50 procent bij en wordt je inkomen dus lager;
 • Bij deelname RPU vanaf 55 jaar vindt er over het gekorte inkomen geen pensioenopbouw plaats. Bij uitbreiding van de RPU vanaf 58 jaar wel over de uitbreiding.

Meer over:
LFU