Wat houdt de actie in?

De actie houdt kortweg in dat alleen de voor de openbare orde en veiligheid noodzakelijke en spoedeisende werkzaamheden worden verricht.

Meer over:
CAO