Wanneer begon de personele reorganisatie bij de Nationale Politie officieel?

Dat was op maandag 3 november 2014. Die dag legde de korpsleiding zijn reorganisatieplan voor aan de Centrale Ondernemingsraad: een overzicht van de beoogde onderdelen van het landelijke korps en de bijbehorende personeelsbezetting. De COR werd formeel gevraagd een advies uit te brengen over de gepresenteerde blauwdruk voor een nieuwe bedrijfsvoering. Een verzoek dat in de regel wordt beschouwd als het startschot voor een personele reorganisatie.

Meer over:
Reorganisatie