Waarom wordt levensloopsparen vanaf 2022 afgeschaft?

Zowel de Tweede als de Eerste Kamer hebben eind 2012 zonder slag of stoot ingestemd met het afschaffen van het levensloopsparen vanaf 1 januari 2022. Voor het mogelijk maken van een uitzonderingspositie voor mensen met zware beroepen was geen steun.

Blijkbaar vond de politiek over de hele linie dat er tot op hogere leeftijd doorgewerkt moet worden en dat het opbouwen van extra kapitaal om een vervroegd uittreden mogelijk te maken niet langer fiscaal moet worden aangemoedigd.

Daarnaast is het levensloopsparen ook nooit echt populair is geweest. Zeven jaar na de introductie nam slechts vier procent van de werknemers eraan deel. Bij de politie was dat twintig procent. Een zeer laag percentage, zeker als je bedenkt dat de werkgever door de bonden was overgehaald om daarvoor flink wat inleggeld beschikbaar te stellen.

Meer over:
Pensioen