Is er wel voldoende plek?

Naar onze beleving dus wel. Reden daarvoor is de verwachte grote uitstroom van oudere collega’s. Maar we hebben daarboven nog aanvullende afspraken gemaakt. Het korps verhoogt het aantal seniorfuncties met 500 FTE. Ook is afgesproken dat de doorstroom voor zittende personeel naar de politieopleiding Niveau 5 (HBO) tijdens de looptijd van het overgangsbeleid wordt verhoogd naar 50%. Dit biedt voor tenminste 1000 collega’s een mooie kans en het vergroot meteen de ruimte voor de doorstroom naar senior met het zelfde aantal plekken. Ten slotte is afgesproken dat jaarlijks wordt gekeken of de doorstroom op schema ligt of dat er aanvullende maatregelen nodig zijn.

Meer over:
CAO