Hebben de politiebonden echt al jarenlang geen behoorlijke CAO afgesloten, zoals sommigen op social media blijven roepen?

Nou, alles kan natuurlijk altijd nog beter, maar volgens ons valt dat best mee.

Politie-CAO 2005/2007

 • Blijvende loonsverhoging: 3,29 procent in 3 jaar
 • Eenmalig: 2x € 250
 • Hogere OT nacht/weekend
 • Invoering werkweek 4x9-uur
 • Behoud vroegpensioen door invoering

- Levenslooptoelage (0,75% van het salaris)
- Toelage Bezwarende Functie
- Inhaal-Toelage Bezwarende Functie
Nachtdienstontheffing vijf jaar verlengd

Hoogtepunt acties
Twaalfdaagse bezetting (12 t/m 23 juni 2005) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in ploegdiensten van acht uur. Op de slotdag verzamelden 10.000 collega’s zich in een tropisch warm Den Haag voor een indrukwekkende protestmars.
------------------------------

Politie-CAO 2008/2010

 • Blijvende loonsverhoging: 10,4 procent in 3 jaar
 • 24 maanden extra uitkeringen van € 100 en € 50: in totaal € 1.800
 • Daarnaast eenmalig: € 1.200 + € 600
 • Tijdelijke bijdrage ziektekostenverzekering

Extra OT-uur maandag t/m vrijdag.
Betere afbouwregeling OT.
Principebesluit herziening functiewaardering (OWV).

Hoogtepunt acties
Zesdaagse ‘stakingsestafette’ (regionaal) en daarna landelijke stakingen op 23, 28 en 31 januari: een halve en twee hele dagen – telkens 10.000 stakers. Actievoerders deden vrijwilligerswerk in verzorgingstehuizen en kinderopvangcentra of ‘veegacties’ in binnensteden.
----------------------------

Politie-CAO 2010/2011

 • Landelijk Sociaal Statuut: ontslagbescherming bij invoering Nationale Politie
 • Eigen bijdrage vergoeding woon-werkverkeer afgeschaft
 • Nachtdienstontheffing verlengd tot 2012
 • Gebruik 1 procent extra werken voor training of studie
 • Afschaffen bonus/malusregeling ziekteverzuim

-----------------------------

Politie-CAO 2012/2014

 • Invoering OVW- periodieken (= schaal erbij voor alle collega’s in een functie met minstens 24 OVW-punten)
 • Behoud vroegpensioen (extra kosten werkgever 750 miljoen)
 • Drie jaar lagere PZP-premie

Afgeslagen: aanval op

 • LAR (werk- en rusttijden)
 • 4x9-uurswerkweek
 • nachtdienstontheffing

Hoogtepunt acties
Het ‘overvallen’ van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie tijdens een werkbezoek aan de Rotterdamse zeehavenpolitie.
-------------------------------

Politie-CAO 2015/2017

 • Blijvende loonsverhoging: 6,5 procent in 3 jaar
 • Eenmalig 2x € 500
 • Piketvergoeding naar € 2
 • Piket + OT groeien voortaan jaarlijks mee met % loonstijging
 • Invoering verlofsparen
 • Extra trainingsuren

Hoogtepunt acties
Zeven maanden lang (maart tot en met oktober 201) waren de politieacties wekelijks in de media met sireneprotesten, langzaamaan-acties en demonstraties. Hoogtepunt was een protestmars van 7.000 verregende actievoerders door Den Haag, op woensdag 16 september, de eerste dag van de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer.

Meer over:
CAO 2018