Gaat de tijdelijke vroegpensioenregeling ook gelden voor ondersteunend politiepersoneel?

De bonden willen een tijdelijke vroegpensionregeling voor de politiesector die geldt voor alle collega’s die tussen 2021 en 2025 (maximaal) drie jaar voor hun AOW-gerechtigde leeftijd zitten of komen te zitten. Dat zouden de enige (door het pensioenakkoord voorgeschreven) criteria moeten zijn. De regeling zou dus moeten gelden voor zowel collega’s in de uitvoering als collega’s in de ondersteuning.

Meer over:
Vroegpensioen