De RVU-vrijstelling geldt voor een bedrag van maximaal € 21.200 bruto per jaar. Dat is toch niet genoeg inkomen om te kunnen stoppen met werken?

Nee, daar zal nog een andere inkomensstroom aan toegevoegd moeten worden. Voor politiemensen zou dat kunnen zijn het benutten van hun ABP Keuzepensioen. Dat wil zeggen: het eerder aanspreken van hun pensioenkapitaal.

Voor de huidige 60-plussers is dat goed te doen zonder dat ze de rest van hun leven met een veel lagere pensioenuitkering te maken krijgen. Dat komt doordat zij na de eerste politieke aanval op het vroegpensioen een aantal jaren extra (vroeg)pensioenkapitaal hebben opgebouwd.

Meer over:
Vroegpensioen