3 december 2019

Werk mee aan een gezonde beroepsziekte-regeling!

Heb jij als politiemedewerker te maken gekregen met een dienstongeval, beroepsincident of beroepsziekte? Dan zijn de werkgever en de bonden benieuwd naar jouw ervaringen met de huidige regels voor het aanvragen van erkenning of voorzieningen. Vul de digitale vragenlijst van het korps in en help ons aan informatie om verbeteringen op te baseren!

Een van de afspraken in de vorig jaar afgesloten politie-cao 2018/2020 is het evalueren van de huidige regels die het korps gebruikt om beroepsziekten te beoordelen. Wat zijn in de praktijk de gevolgen van de gemaakte afspraken tussen de werkgever en de bonden? Wat komt er terecht van de achterliggende bedoelingen?

Om tot een gedegen evaluatie te komen zijn de ervaringen van collega’s die te maken hebben gehad met het stelsel belangrijk.

Behoor jij tot de doelgroep en ben je nog in actieve dienst?
Vul dan de vragenlijst in op het intranet van de Nationale Politie.

Behoor jij tot de doelgroep en ben je inmiddels uit dienst?
Stuur dan een e-mailtje naar Natasja van Nus op het NPB-hoofdkantoor en vermeld daarin

  • je naam en contactgegevens
  • of je wel of niet lid bent van de NPB
  • wat je laatste standplaats was als politiemedewerker
  • je personeelsnummer
  • wanneer je uit dienst bent getreden

Als we op basis van deze gegevens kunnen verifiëren dat je een oud-collega bent, sturen we je een link naar de vragenlijst retour.

Screening respondenten
Op deze manier is gegarandeerd dat alle collega’s die te maken hebben gehad met een dienstongeval, beroepsincident of beroepsziekte aan de evaluatie kunnen meedoen. Tegelijkertijd weten we dan zeker dat alleen de juiste personen toegang krijgen tot de vragenlijst.

Deelname is volledig anoniem. Het korps heeft ervoor gezorgd dat de gegeven antwoorden niet te herleiden zijn tot individuele personen. De naar de NPB gestuurde mailtjes met contactgegevens worden na verzending van de vragenlijst meteen vernietigd.

Procedurele problemen
Let op: deze vragenlijst gaat niet over de problemen die zich op procedureel gebied voordoen, zoals lange wachttijden, de 1-loketfunctie of het bijvoorbeeld meerdere keren je verhaal moeten vertellen. Om de procedures te evalueren is een apart traject opgezet.

Stimulerende regels
Het doel van de vragenlijst over de regelgeving is achterhalen of bijvoorbeeld de definities die de politie hanteert nog wel bruikbaar zijn en of de huidige aanspraken en de daaraan gekoppelde criteria voldoende bijdragen aan het herstel. Wilco Tiggelaven van de directie HRM: ‘Het zou kunnen dat de uitkomsten duidelijk maken dat de regels moeten veranderen. Zo ontmoedigt het huidige systeem in sommige gevallen het werken aan herstel, doordat het bereiken van herstel financiële achteruitgang of het mislopen van aanspraken met zich meebrengt. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het systeem zou collega’s juist moeten stimuleren aan herstel te werken.’

Opvang beschikbaar
De makers van de vragenlijst realiseren zich dat het invullen voor collega’s belastend kan zijn. ‘We beseffen dat het herbeleven bij een aantal mensen tot heftige reacties kan leiden,’ aldus Wilco. ‘Maar we vinden het belangrijk om bij de besprekingen over mogelijke verbeteringen de beleving van de collega’s te kunnen meewegen. De vragenlijst is vrij algemeen gesteld en er is voor ondersteuning gezorgd. Als het invullen veel losmaakt bij collega’s, dan kunnen ze terecht bij leidinggevenden, casemanagers en medische begeleiders. Die weten van deze rondvraag.’

Meer over:
PTSS