24 april 2019

Veiligheidsbonden maken gehakt van plannen minister Koolmees

Op woensdag 15 mei, tijdens de jaarlijkse ‘gehaktdag’ in de Tweede Kamer, gaan vakbonden van veiligheidspersoneel - politie, brandweer, defensie, douane en marechaussee - gehakt maken van de pensioenplannen van minister Koolmees. Die plannen gaan letterlijk en figuurlijk door de gehaktmolen, waarna we er fatsoenlijke gehaktballen van maken.

Deze gehaktmolens zetten we neer rondom het Binnenhof, zodat de politici onze gehaktballen kunnen proeven. Gehaktballen met verschillende pensioensmaken zoals afschaffing RVU-boete, bevriezing AOW-gerechtigde leeftijd op 66 jaar, goed pensioen ZZP’ers. Het wordt tijd dat dit kabinet nu eens echt een goede smaakbelevenis krijgt en de goede keuzes gaat maken.

Er zijn grenzen
Op maandag 18 maart werd tijdens de landelijke pensioenactie duidelijk dat duizenden politiemensen bereid zijn te strijden voor een goed pensioen. Maar ook dat ze hun eigen belangen meteen terzijde schuiven als de veiligheid van burgers en collega’s bedreigd wordt. Politiemensen zijn bevlogen en loyaal, wat heel mooi is maar tegelijkertijd ook een valkuil. Altijd maar doorgaan heeft invloed op je fysieke en mentale gestel. Er moet een moment zijn waarop politieambtenaren een stapje terug kunnen doen en 66 jaar is echt de grens. Het kabinet wil nu voor elk jaar dat de gemiddelde Nederlander ouder wordt ook de AOW-leeftijd met een jaar verhogen. Dat is onacceptabel en zeker voor mensen met zware beroepen.

Gehaktdag
15 mei is niet zomaar uitgekozen door de veiligheidssectoren. Dit is de dag waarop het kabinet aan het parlement verantwoording aflegt over wat er van hun op Prinsjesdag aangekondigde plannen en uitgaven terecht is gekomen. In de volksmond ook wel ‘gehaktdag’ genoemd.

Nog voor het zomerreces
Met deze actie willen de veiligheidssectoren het kabinet dwingen om voor het zomerreces met een nieuw pensioenvoorstel te komen waarin onze eisen zijn opgenomen. Gebeurt dat niet, dan zullen in het najaar opnieuw acties volgen.

Meer over:
Pensioen