14 augustus 2018

Plan van aanpak onderbezetting DKDB

Om een eind te maken aan de onderbezetting bij de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) moeten daar binnen twee jaar honderd extra beveiligers instromen. Over de aanpak van deze uitbreiding hebben de politiebonden, het korps en het ministerie van Justitie en Veiligheid duidelijke afspraken gemaakt.

Net als bij tal van politiediensten is ook bij de DKDB de werkdruk onverantwoord groot. De NPB heeft de onderbezetting meerdere keren besproken met collega’s bij deze dienst en regelmatig bij de Landelijke Eenheid (waar de DKDB onder valt) aangedrongen op oplossingen. Uiteindelijk is urgentie doorgedrongen.

Grotere en snellere instroom
De DKDB zelf en de leiding van de Landelijke Eenheid zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van de afspraken tussen politiebonden, korps en ministerie. Het brede pakket aan maatregelen is vooral gericht op een grotere en snellere instroom van nieuwe collega’s binnen de beveiligingsdienst. De nadruk ligt op een uitbreiding van mogelijkheden om in- en extern te werven voor de DKDB.

Werving
De bonden hebben de werkgever er dringend op gewezen dat extern werven niet ten koste mag gaan van collega’s die intern willen solliciteren naar een functie binnen de DKDB. Mensen van buiten de politieorganisatie aannemen kan alleen aan de orde zijn als er intern onvoldoende belangstelling is. Uit overleg is bovendien voortgekomen dat de functie van generalist (schaal 7) binnen de DKDB wordt vervangen door de functie van senior beveiliging (schaal 8) en dat er een toelage wordt gegeven voor werving en behoud.

Maatregelen op hoofdlijnen

  • Collega’s in het bezit van een basis politiediploma op niveau 4 (of daaraan gelijkgesteld door EVC of externe opleidingen) komen direct in aanmerking voor de functie van senior beveiliging. Voorwaarde voor definitieve plaatsing is wel dat zij de leergang persoonsbeveiliging behalen.
  • Collega’s met een basis politiediploma op niveau 3 komen, na het behalen van de leergang persoonsbeveiliging, in aanmerking voor de functie generalist beveiliging.
  • De aanstelling van collega’s bij de DKDB via interne sollicitatie is ook mogelijk zonder basis politiediploma. Deze collega’s moeten wel binnen 7 jaar het diploma op niveau 4 halen.
  • Ook mensen van buiten de politieorganisatie met relevante werkervaring (denk aan defensie en Koninklijke Marechaussee) kunnen onder voorwaarden solliciteren bij de DKDB. Externe kandidaten zonder politiediploma kunnen worden aangesteld als generalist beveiliger en moeten onder andere binnen 7 jaar het politiediploma op niveau 4 halen. Als dat niet lukt wordt de aanstelling beëindigd.

De nieuwe maatregelen om externe kandidaten te kunnen werven zijn tijdelijk. Deze gelden enkel totdat de DKDB de beoogde honderd nieuwe beveiligers heeft (met als uiterste datum 31 december 2020).