9 januari 2024

NPB zoekt medewerker Intake en kwestiebehandelaar

De Nederlandse Politiebond (NPB) zoekt per direct een nieuwe collega voor de gecombineerde functie medewerker Intake en kwestiebehandelaar. Een leuke en uitdagende functie als je net bent afgestudeerd in HBO-Rechten of wanneer je dit collegejaar de studie HBO-Rechten succesvol zult afronden.

Wil jij onze mooie organisatie komen versterken met een volledige werkweek van 35 uur, verdeeld over 50% medewerker bureau Intake in schaal 8 en 50% kwestiebehandelaar in schaal 11?

De NPB is een vakbond voor personeel van de Nationale Politie. Namens ruim 28.000 leden zijn wij dagelijks in de weer om bij de werkgever betere arbeidsvoorwaarden te bedingen. Daarnaast hebben we een eigen juristen- en advocatenteam, dat dag in dag uit rechtshulp biedt aan leden die in problemen (dreigen te) komen op het gebied van werk en inkomen, arbeidsvoorwaarden, sociale zekerheid, letselschade en strafrechtelijke vervolging.

Wie ben jij?
Als medewerker Intake ben je voor de helft van je arbeidstijd (17,5 uur per week) het eerste aanspreekpunt voor leden met vragen over onderwerpen zoals bijvoorbeeld salaris en toelagen, ontslag, ziekte, verlof, overplaatsing en disciplinaire maatregelen. Daarnaast houdt je je voor de andere helft van je arbeidstijd (ook 17,5 uur per week) als kwestiebehandelaar zelfstandig bezig met het voeren van procedures op de hiervoor genoemde onderwerpen. Je voert daartoe zienswijze- en bezwarenprocedures en gaat naar hoorzittingen hierover om jouw standpunt verder uit te dragen.

De afdeling Individuele Belangenbehartiging heeft drie teams met in totaal 24 collega's. Je ontvangt in deze gecombineerde functie hiërarchisch leiding van het Hoofd Individuele Belangenbehartiging van team A, bestaande uit in totaal 9 collega's. Naast contact met collega ́s binnen de afdeling, sta je in verbinding met onze beleidsmedewerkers, vakbondsbestuurders en kaderleden van onze bond.

Wie zijn wij?
De NPB is een warme en hartelijke organisatie met betrokken en bevlogen medewerkers. Het hoofdkantoor is gevestigd in Baarn in het Huis voor Veiligheid, een prachtig pand dat recent is verbouwd en tot een mooie, ruime en moderne werklocatie is gemaakt. We werken samen in een informele en gemoedelijke sfeer en staan ook in nauw contact met andere politiebonden uit hetzelfde pand. De afdeling Individuele Belangenbehartiging heeft drie teams met in totaal circa 24 collega's. Ieder team heeft een Hoofd Individuele Belangenbehartiging.

Wat ga je doen als medewerker Intake?

 • Registreert hulpvragen van leden op het gebied van ambtenarenrecht, sociale zekerheid, letselschade en strafrecht.
 • Beantwoordt telefonisch dan wel schriftelijk eenvoudige juridische vragen van leden en zet in overleg met de leidinggevende meer complexe vragen door naar jezelf, andere kwestiebehandelaars, procesjuristen en advocaten.
 • Het verrichten van andere, lichte juridische werkzaamheden, bijvoorbeeld het opstellen en indienen van pro forma- of standaard bezwaarschriften en ingebrekestellingen.
 • Noteert en bewaakt termijnen en de opvolging van de beantwoording van vragen en signaleert wanneer vragen te lang blijven liggen.

Wat ga je doen als kwestiebehandelaar?

 • Je neemt individuele kwesties in behandeling die zich kenmerken door een minder complex karakter (qua kennis, kunde, creativiteit en afbreukrisico) en legt hiervoor een dossier aan.
 • Je laat je zo nodig over de inhoud van de kwestie informeren door het hoofd, een advocaat of procesjurist.
 • Je treedt bij conflicten op als belangenbehartiger van het lid.
 • Je zorgt voor de schriftelijke uitwerking van adviezen en kwesties en voert gesprekken dan wel correspondeert daarover met de betrokken partijen.
 • Je stelt schriftelijke zienswijzen en bezwaarschriften op en voert correspondentie met leden en betrokken organisaties.
 • Je verdedigt cliënten tijdens mondelinge zienswijzen en hoorzittingen naar aanleiding van door jou ingediende bezwaarschriften.
 • Je beantwoordt hulpvragen die (te) tijdrovend of (te) complex zijn voor andere collega´s die werkzaam zijn op de Intake.
 • Je zorgt voor correcte, volledige en inzichtelijke dossiervorming en tijdige archivering.
 • Je zorgt dat alle relevante informatie wordt bijgehouden in het organisatiesysteem.

Wat kun jij?

Kennis en ervaring

 • Diploma HBO-Rechten of je studeert dit collegejaar succesvol af in HBO-Rechten.
 • Kennis van het bestuursrecht op hoofdlijnen.
 • Kennis en ervaring in specifiek het ambtenarenrecht is een pré, maar niet vereist.
 • Ervaring in het juridische veld is een pré, maar niet vereist.

Vaardigheden

 • Sociale en communicatieve vaardigheden voor het behartigen van de belangen van cliënten.
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
 • Analytisch en probleemoplossend vermogen voor het beoordelen, afhandelen dan wel doorverwijzen van kwesties.
 • Accuratesse voor het bijhouden van termijnen en vormen en bijhouden van dossiers.
 • Stressbestendigheid.
 • Flexibele instelling.

Wij bieden:
Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een proeftijd van twee maanden. Je krijgt dus direct een vast contract. Je krijgt voor de functie van medewerker Intake een arbeidsovereenkomst van 17,5 uur per week. Deze functie is ingedeeld in schaal 8. Het salaris bedraagt per maand minimaal € 2.953,- bruto en maximaal € 3.831, - bruto bij een voltijd dienstverband (35 uur).
Daarnaast krijg je een arbeidsovereenkomst van eveneens 17,5 uur per week voor de functie van kwestiebehandelaar. Deze functie is ingedeeld in schaal 11. Het salaris bedraagt per maand minimaal € 3.728,- bruto en maximaal € 5.034, - bruto bij een voltijd dienstverband (35 uur).

Je ontvangt vakantiegeld van 8,33%, een eindejaarsuitkering van 8,33%, 140 wettelijke verlofuren en 88 bovenwettelijke verlofuren bij een voltijd dienstverband. De CAO FNV Organisaties is van toepassing. Na een (ruime) inwerkperiode is het mogelijk om meerdere dagen vanuit huis te werken. Jij mag zelf kiezen voor een werkweek van 4 dagen of 5 dagen. In ieder geval is dinsdag een werkdag voor je.

Goede balans tussen werk en privé:
De NPB vindt een goede balans tussen werk en privé erg belangrijk. Dit houdt in dat je in principe zelf kunt bepalen wanneer je vakantie en verlofdagen opneemt. De praktijk is dat er nog nooit vakantie of verlof is geweigerd. Jaarlijks kan je alle verlofuren opnemen; dit is omgerekend 6,5 week per jaar en daarbovenop komen nog maximaal 9 feestdagen die op een werkdag vallen en je dus vrij bent. Ieder jaar heb je dus maximaal circa 8,5 weken vrij per jaar. Wil je in een jaar nog meer verlof? Dan kan je maximaal 2 weken per jaar verlof bijkopen. Wil je liever verlof sparen voor een sabbatical? Ook dat is mogelijk door het opsparen van maximaal 88 uren bovenwettelijk verlof per jaar. Je mag zelf bepalen hoeveel verlofuren je wil opsparen. Heb je 5 jaar lang het maximum van 88 uur per jaar gespaard? Dan kan je circa 13 weken betaald verlof opnemen.

Wil jij jezelf verder ontwikkelen?
Als jij na het behalen van je diploma HBO-Rechten jezelf verder juridisch wilt ontwikkelen, kan de NPB jou hierin faciliteren. Je kan rekenen op vergoeding van de studiekosten voor minimaal 50% en studieverlof van maximaal een halve dag per week.

Wat is verder nog van belang om te weten?
Zodra er een vacature ontstaat voor de functie van kwestiebehandelaar, is er de mogelijkheid om zonder sollicitatie voor een volledige werkweek van 35 uur een arbeidsovereenkomst zonder proeftijd te krijgen als kwestiebehandelaar indien sprake is van voldoende functioneren.

Sollicitatieprocedure:
Bij vragen over de vacature kan je contact opnemen met Willem de Klein via telefoonnummer 06 - 51 60 35 54. Indien je belangstelling hebt en denkt de persoon te zijn die wij zoeken, stuur dan je CV, vergezeld van een motivatie uiterlijk 4 februari 2024 naar hoofdenib@politiebond.nl onder vermelding van ´Sollicitatie gecombineerde functie´ en ter attentie van Willem de Klein, advocaat en Hoofd Individuele Belangenbehartiging van het team waaronder je komt te vallen.

Er kan een briefselectie worden gehouden. Dit betekent dat op basis van jouw brief met CV besloten wordt of je wel of niet wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Indien je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, zal dat worden gehouden op donderdag 8 of vrijdag 9 februari 2024 in het Huis voor Veiligheid te Baarn. Je krijgt hierover in ieder geval een bericht op 6 februari 2024. De selectiecommissie zal bestaan uit de drie Hoofden, het sollicitatiegesprek zelf vindt plaats met Willem de Klein en één van de andere Hoofden.

Meer over:
Vereniging