3 juni 2017

NPB-themadag Mentale blessures

Op woensdag 31 mei 2017 presenteerde de NPB op de Basis in Doorn een themadag over een onvermijdelijk gevolg van het politiewerk: mentale blessures. Welke voorzieningen kent de Nationale Politie voor collega’s met mentale blessures en hun partners? Wat zijn de ervaringen met de toepassing van deze regelingen? Wat zijn de meest recente juridische ontwikkelingen? Wat kan en moet er beter volgens de NPB?

Ochtendprogramma

  • NPB-voorzitter Jan Struijs opende de dag met een korte toespraak.
  • Peter van der Velden is gezondheidszorg-psycholoog en hoogleraar Victimologie. Hij werkt voor het Instituut voor psychotrauma. Hij sprak over politiestress, met als centrale vraag: is die stress werk- of organisatie-gerelateerd?
  • Esther Tossaint is korpspsycholoog bij het landelijk team Veilig en Gezond Werken. Zij vertelde over de lopende VGW-projecten, de preventie van mentale blessures en meer in het algemeen over de actuele stand van zaken in het omgaan met beroepsziekten bij de politie.
  • Pauline de Casparis is advocaat bij de Nederlandse Politiebond. Zij vertelde over de dienstverlening van de NPB aan leden met mentale blessures en de op dit gebied geboekte successen.

Middagprogramma

  • Heleen van der Wal is maatschappelijk werkster bij De Basis. Zij sprak over de aard en de oorzaken van mentale blessures en beroepsziekten, het herkennen en signaleren daarvan en de rol die leidinggevenden en de werkgever daarin (kunnen/moeten) spelen.
  • Sanne van Loon is portefeuillehouder Politie bij De Basis. Zij vertelde over de dienstverlening die Basis te bieden heeft, over de samenwerking met de Nationale Politie en over de aansluiting op de dienstverlening vanuit het project Veilig en Gezond Werken (VGW).
  • Jan Willem van de Pol werkt bij de Stichting Waardering en Erkenning Politie. Hij vertelde over de activiteiten van WEP, met name in relatie tot mentale blessures bij de Nationale Politie.

Uiteraard was er voor alle deelnemers volop gelegenheid tot netwerken, onder andere tijdens de afsluitende borrel.

Meer over:
NPB-scholing
VGW